Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Diederik Roelandts, Miniemeninstituut (KA1)

Diederik Roelandts, Miniemeninstituut (KA1)

Diederik Roelandts van het Miniemeninstituut Leuven kreeg een lesopdracht in Italië (KA1)

Er was een dubbel leereffect: ik leerde de Italiaanse leerkrachten digital skills aan én inspireerde hen om hun lessen anders aan te pakken.

Diederik Roelandts, leerkracht toegepaste informatica in het Leuvense Miniemeninstituut, zet al meer dan 15 jaar in op internationaal projectwerk. “Het idee ontstond tijdens een Europees Jongerenparlement in Alden Biesen, waar we voelden dat we met internationale projecten niet alleen landsgrenzen maar ook vakken konden overstijgen.” Intussen trekken leerlingen uit verschillende richtingen via Erasmus+ naar het buitenland voor een stage of om les te volgen. “Die ervaringen laten hen de wereld ontdekken. Ook voor mezelf als leerkracht vind ik het belangrijk om geregeld ‘over het muurtje’ te kijken. Hoe doen collega’s het in andere landen? Zo kunnen we van gedachten wisselen en elkaar inspireren.”

Grote verantwoordelijkheid 

Zo komt het dat Roelandts van augustus 2022 tot februari 2023 naar Italië ging om in het kader van een Europese leermobiliteit les te geven in het Vittorio Emanuele Liceo (Marche). “Ik gaf toegepaste informatica, met focus op Word en Excel. Alles gebeurde in het Italiaans – gelukkig is de taal van de computer universeel”, zegt hij lachend. Zowel leerlingen als leerkrachten konden de lessen bijwonen op vrijwillige basis, aangezien informatica geen deel uitmaakt van het curriculum van de school. “In Italië is het schoolsysteem anders georganiseerd dan bij ons. Leerlingen volgen er les tot 13 uur, en in de namiddag kunnen ze cursussen volgen op eigen initiatief. Ze krijgen een grote verantwoordelijkheid om hun tijd zinvol in te vullen, die ze ook nemen. Er was veel interesse voor mijn cursus, en een grote motivatie van leerlingen én hun ouders om hun IT-kennis bij te spijkeren.”

Dubbel leereffect 

Roelandts organiseerde in Italië ook een lessenreeks digital skills voor de leerkrachten van de school. “Behalve Word en Excel vonden zij het boeiend om mijn specifieke didactische aanpak te leren kennen. Ik neem in België mijn lessenreeksen namelijk op voorhand op als video tutorials, die de leerlingen moeten bekijken om daarna zelfstandig bijhorende oefeningen te maken. Als leerkracht heb ik vooral een coachende rol, ik word een leerprocesbegeleider die zorgt dat elke leerling kan leren op zijn of haar eigen tempo of niveau. Die werkwijze stimuleerde de Italiaanse collega’s om er ook mee aan de slag te gaan. Je kan dus spreken van een dubbel leereffect: ik leerde hen digital skills als Word en Excel aan én inspireerde hen om hun lessen anders te organiseren, met meer oog voor de individuele leerling. Ook de directeur van de school was opgetogen over deze methode.”

Tijdens Roelandts’ afwezigheid nam een vervanger zijn lessen in het Leuven over. “Chapeau voor Epos: de financiële middelen die zij ter beschikking stelden, maakten deze buitenlandse ervaring voor mij mogelijk. Doordat ik mijn lessen vooraf had opgenomen, bleef ik ook een beetje aanwezig voor mijn leerlingen.”

Ruimer leerlingenbeeld 

“Het belangrijkste inzicht dat ik meenam naar België, is dat er in het Italiaanse onderwijssysteem een veel ruimer leerlingenbeeld gemaakt wordt dan bij ons. Alle leerlingen, ongeacht hun studierichting, moeten tussen hun 16de en hun 18de een stage doen tijdens de vakantie. Het doel is om hun transversale competenties uit te bouwen. Denk aan flexibiliteit, inzet, verantwoordelijkheid, creativiteit: allemaal vaardigheden die ze niet leren door enkel les te volgen in de klas. Het gevolg is dat ze zich op een meer volledige manier kunnen ontwikkelen. Bovendien hebben de leerkrachten een ruimer beeld van hen, waardoor ze hen accurater kunnen begeleiden en beoordelen. Deze aanpak is voor mij hét schoolvoorbeeld van inclusie, en zou ik graag in ons Belgisch onderwijs ook verwezenlijkt zien.”

Wat Roelandts ook onthoudt, is de hoge graad van betrokkenheid van leerlingen en hun ouders bij de school. “Participatie is in het Italiaanse onderwijs geen hol begrip. Bij elke klassenraad zijn telkens enkele leerlingen en hun ouders aanwezig. Dat maakt dat zij veel inspraak hebben in het beleid van de school, en dat leerkrachten en directie zich moeten verantwoorden voor keuzes en beslissingen die ze nemen.” 

Vaste patronen in vraag stellen

Roelandts werd warm onthaald in de Italiaanse school, waardoor hij zich vlot integreerde. “Ik heb nog steeds contact met de school. Ze zetten de komende jaren verder in op digitalisering en willen mij hier graag bij betrekken als expert. Ik hoop dat ik in dit kader de kans krijg om op termijn terug te keren.”

“Ik vond het ontzettend inspirerend en verrijkend om buiten de bestaande paden te treden. Het leerde mij om na te denken over bepaalde zaken waar ik anders wellicht niet over zou nadenken, en om vaste patronen kritisch te bekijken en in vraag te stellen. Ik raad andere leerkrachten aan om ook te kiezen voor een Europese leermobiliteit.”

Interesse om net als Diederik Roelandts naar het buitenland te gaan voor een verrijkende Europese leermobiliteit? Bekijk de mogelijkheden op onze website.

Chapeau voor Epos: de financiële middelen die zij ter beschikking stelden, maakten deze buitenlandse ervaring voor mij mogelijk. Doordat ik mijn lessen vooraf had opgenomen, bleef ik ook een beetje aanwezig voor mijn leerlingen.