Epos

Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos staat in voor de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren.

Dit houdt het 'een leven lang leren'-programma in van 2007 tot 2013, alsook het huidige 'Erasmus+'-programma dat loopt van 2014 tot 2020. Daarnaast beschikt Epos over een aantal Vlaamse mobiliteitsprogramma’s.

Veranderingstraject

In 2015 startte Epos een intensief veranderingstraject. In het voorjaar 2015 formuleerde het bestuur van Epos een ontwerpmissie en de belangrijkste strategische lijnen en koos er voor om haar belanghebbenden te betrekken bij deze oefening. Niet via anonieme enquêtes of bevragingen, maar face-to-face, in een rechtstreekse dialoog met en tussen iedereen die Epos, en vooral wat Epos probeert te bereiken, waardevol vindt.

Op 8 mei 2015 verzamelden ruim 200 vertegenwoordigers uit het onderwijs- en vormingsveld in Vlaanderen in Brussel voor een grote ronde tafel. Het verslag bundelt alle resultaten van de gesprekken van die dag.

Grensverleggend leren

Tegelijk werd aan een nieuwe huisstijl en website gewerkt. Het nieuwe Epos-logo staat symbool voor de waarden die wij nastreven, kwaliteit en degelijkheid. Maar het verhaal van Epos is ook eentje over groeien en samenwerken, een verhaal dat grenzen overschrijdt en grensverleggend is maar steeds leerrijk.