Mogelijke financiering 2024

ORGANISATIEBUDGET
Dit forfaitair budget wordt automatisch toegekend op basis van het aantal deelnemers binnen een bepaalde activiteit. Je ontvangt geen organisatiebudget voor begeleiders van deelnemers.
 

€100

 • Cursussen en training
 • Expert op uitnodiging
 • Ontvangen van opleider in opleiding
 • Deelname aan een vaardigheidswedstrijd
 • Groepsmobiliteit van lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding
 

€350

(€200 vanaf deelnemer 101 in dezelfde activiteit)

 • Kortdurende leermobiliteit van lerenden
 • Job shadowing
 • Opleidings- en vormingsopdracht
 

€500

 • Langdurende leermobiliteit van lerenden (ErasmusPro)
 • Activiteit met partnerland

BUDGET VOOR TRANSPORT VAN DEELNEMERS EN BEGELEIDERS


Dit forfaitair budget wordt toegekend voor de reis heen en terug van de deelnemers en begeleiders. De hoogte van het budget is afhankelijk van de afstand in vogelvlucht tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming. Om de afstand te berekenen, maak je gebruik van de distance calculator tool. 

Erasmus+ stimuleert groen reizen. Groen reizen wordt gedefinieerd als reizen met vervoermiddelen met een lagere uitstoot voor het grootste deel van de reis, zoals een bus, trein of carpooling.

STANDAARD GROEN REIZEN

10-99 km

€28

€56

100-499 km

€211

€285

500-1999 km

€309

€417

2000-2999 km

€395

€535

3000-3999 km

€580

€785

4000-7999 km €1188

€1188

8000 km en meer €1735

€1735


BUDGET VOOR VERBLIJF VAN DEELNEMERS EN BEGELEIDERS


Dit forfaitair budget wordt toegekend voor het verblijf van de deelnemers en begeleiders. De hoogte van het budget is afhankelijk van het type deelnemer, het bestemmingsland en de duurtijd van de activiteit. Dit budget mag ook gerekend worden voor de reisdagen (1 dag vóór de activiteit, 1 dag erna). Indien er groen gereisd wordt, kunnen er aanvullend nog 4 reisdagen gerekend worden.

Ook de partnerlanden worden onderverdeeld in drie landengroepen. Dezelfde bedragen worden gerekend.


LANDENGROEP 1: AT / BE /DK / DE/ FR /FI / IE / IS / IT / LI / LU / NL /NO / SE

DAG 1-14

VANAF DAG 15

LERENDE

€114,30

€80,01

PERSONEEL

€171,90

€120,33

 


LANDENGROEP 2: CY / CZ / EE /EL / ES / LV / MT / PT / SI / SK /


DAG 1-14

VANAF DAG 15

LERENDE

€99,00

€69,30

PERSONEEL

€152,10

€106,47

 


LANDENGROEP 3: BG /  HR / HU / LT / MK / PL / RO / RS /  TU


DAG 1-14

VANAF DAG 15

LERENDE

€83,70

€58,59

PERSONEEL

€133,20

€93,24

 

INCLUSIESTEUN VOOR ORGANISATIES
Dit forfaitair budget is een tegemoetkoming in de kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor deelnemers met fewer opportunities. Het budget wordt automatisch toegekend op basis van het aantal deelnemers met fewer opportunities.

€125 / deelnemer

INCLUSIESTEUN VOOR DEELNEMERS
Extra kosten die rechtstreeks verband houden met deelnemers met fewer opportunities en hun begeleiders (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de begrotingsrubrieken transport en verblijf). Dit budget moet in de aanvraag worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd. Dit budget wordt afgerekend op basis van reële kosten.
100% van de subsidiabele kosten kunnen gefinancierd worden.
TAALONDERSTEUNING
Dit forfaitair budget kan toegekend worden als tegemoetkoming in de kosten voor het aanbieden van materiaal en opleiding voor taalverwerving aan deelnemers die hun kennis willen verbeteren van de taal die ze zullen gebruiken om te studeren of een opleiding te volgen tijdens de activiteit.Het budget kan enkel toegekend worden wanneer de taal/het taalniveau niet wordt aangeboden via Online Language Support (OLS). (Deze voorwaarde geldt niet voor deelnemers aan ‘Langdurende leermobiliteit van lerenden – ErasmusPro’.).Het budget kan niet worden toegekend bij leermobiliteit van personeel van minder dan 31 dagen.
€150 / deelnemer Aanvullend: €150 / deelnemer aan ‘Langdurende leermobiliteit van lerenden – ErasmusPro’. 
CURSUSKOSTEN
Dit forfaitair bedrag wordt toegekend als tegemoetkoming in de inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen.
€80 / dag– een deelnemer kan per project maximaal €800 ontvangen
VOORBEREIDEND BEZOEK
Dit forfaitair budget kan toegekend worden voor voorbereidende bezoeken zoals gedefinieerd in  KA1 -VET – Mogelijke activiteiten 2024
€680 / deelnemer
UITZONDERLIJKE KOSTEN
Via deze budgetlijn kan budget gevraagd worden voor twee situaties: 

 • Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.
 • Hoge reiskosten van deelnemers en hun begeleiders die vanwege de afgelegen ligging of andere belemmeringen niet kunnen worden gedekt met de standaardfinanciering ‘transport’. Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten van de deelnemers omvat.
 • Visum- en visum-gerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten

Dit budget moet in de aanvraag worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Dit budget wordt afgerekend op basis van reële kosten.

80% van de subsidiabele kosten kunnen gefinancierd worden. Voor ‘Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten’ is dit 100%.