Beroepsonderwijs en – opleiding

In het domein Beroepsonderwijs en -opleiding zijn er zowel voor lerenden als voor medewerkers mogelijkheden voor individuele leermobiliteit.

Een aanvraag voor Erasmus+-financiering moet steeds door een organisatie gebeuren, een individu kan dit niet doen. Vlaamse organisaties kunnen bij Epos budget aanvragen voor het uitsturen van hun lerenden en/of medewerkers.

Er zijn twee wegen om financiering aan te vragen:

  • via een kortlopend project
  • via de Erasmusaccreditatie

 

Financiering kan zowel toegekend worden aan een individuele organisatie als aan een consortium (een verband tussen twee of meer organisaties).

Kortlopende projecten

Meer weten

Geaccrediteerde projecten

Meer weten

Erasmusaccreditatie

Meer weten