Hoe krijgt u toegang tot de mobiliteitsprojecten van Erasmus+?

Alle aanvragende organisaties, met inbegrip van de mobiliteitsconsortia, moeten gevestigd zijn in een programmaland. Instellingen voor hoger onderwijs moeten houder zijn van een “Erasmus Charter for Higher Education” (ECHE) voor zij bij het Nationaal Agentschap een aanvraag voor een mobiliteitsproject kunnen indienen. Een organisatie die een aanvraag voor een Erasmus+-subsidie indient namens een mobiliteitsconsortium, moet houder zijn van een geldige accreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs.

Een ECHE aanvragen?

Alle instellingen voor hoger onderwijs die in een programmaland gevestigd zijn, kunnen een ECHE aanvragen.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal.

Uitgebreide informatie over het ECHE vind je op de website van de Europese Commissie.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Een accreditatie aanvragen?

Een organisatie die de rol van consortiumcoördinator wil opnemen (een consortium is een verband van minimaal 3 Vlaamse organisaties, waarvan minstens 2 uitzendende instellingen voor hoger onderwijs) moet over een geldige accreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs beschikken om financiering van mobiliteiten voor dit consortium te kunnen aanvragen. Alle organisaties die lid zijn van het mobiliteitsconsortium moeten worden geïdentificeerd op het ogenblik dat de aanvraag voor de consortiumaccreditatie wordt ingediend.

De accreditatie voor een mobiliteitsconsortium in het hoger onderwijs wordt toegekend voor de volledige programmaperiode.

De aanvraag voor een accreditatie (code: KA130-HED) gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarty Corps Platform (EESCP). Je vindt het aanvraagformulier KA130-HED bij ‘Opportunities’.

De deadline voor het indienen van een accreditatieaanvraag in het hoger onderwijs is  20 februari 2024 (oproepronde 2024) om 12:00 u ’s middags.

Uitgebreide informatie over de accreditatie van mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs vind je in de Erasmus+ Programmagids.