In het domein hoger onderwijs zijn er zowel voor studenten als voor personeelsleden mogelijkheden voor individuele leermobiliteit.

Een aanvraag voor Erasmus+-financiering moet steeds door een instelling voor hoger onderwijs gebeuren of door een organisatie die optreedt als coördinator van een consortium, een individu kan dit niet doen. Vlaamse organisaties kunnen bij Epos budget aanvragen voor het uitsturen en/of ontvangen van studenten en/of personeelsleden.

Een instelling voor hoger onderwijs moet houder zijn van een ECHE, een coördinator van een consortium moet houder zijn van een geldige accreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs.

Financiering aanvragen gebeurt op basis van een mobiliteitsproject.

Mobiliteitsproject

Meer weten

ECHE en accreditatie

Meer weten