Geaccrediteerd Project

Wat is een geaccrediteerd project?

Een Geaccrediteerd Project in schoolonderwijs (Accredited project for mobility of learners and staff in school education – KA121-SCH) biedt de aanvragende organisatie die over een Erasmusaccreditatie beschikt (individueel of als consortiumleider) de mogelijkheid om verschillende mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel te organiseren gedurende een periode van 15 maanden. De mogelijkheid bestaat om na 12 maanden een verlenging tot 24 maanden aan te vragen.

Wie kan aanvragen? 

Enkel organisaties die beschikken over een Erasmusaccreditatie in schoolonderwijs kunnen een aanvraag doen.

Per selectieronde mag een organisatie slechts één aanvraag indienen voor een project van een geaccrediteerde organisatie in schoolonderwijs.

Wat zijn mogelijke activiteiten?

Er zijn activiteiten mogelijk voor lerenden en voor personeel. Het betreft grotendeels activiteiten voor het uitsturen van deelnemers van België naar het buitenland, maar er zijn ook activiteiten waarbij men deelnemers uit het buitenland ontvangt.

KA1 – SCH- mogelijke activiteiten

Meer weten

Wat is de mogelijke financiering?

Het beschikbare budget wordt grotendeel toegekend via forfaits. Dit betekent dat dit niet gebeurt op basis van de kostprijs van een activiteit, maar via een vooraf bepaalde, forfaitaire bijdrage aan een specifieke activiteit.

Enkele budgetlijnen worden toegekend op basis van reële kosten. Voor deze budgetlijnen zal het voorleggen van bewijsstukken ter staving van de kosten essentieel zijn.

KA1 – SCH- mogelijke financiering

Meer weten

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag voor een geaccrediteerd project in schoolonderwijs (code: KA121-SCH) gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP). Je vindt het aanvraagformulier KA121-SCH bij ‘Opportunities’.

Om in het EESCP te kunnen werken, heb je een EU-login nodig. Dit is een persoonlijke code die jou toelaat om in een IT-systeem van de Europese Commissie te werken.

Je doet de aanvraag namens een organisatie. De informatie over je organisatie (en dus ook de informatie over de Erasmusaccreditatie waarover je beschikt) is gelinkt aan de Organisation ID (OID) van je organisatie. 

De deadline voor het indienen van voorstellen voor een geaccrediteerd project in schoolonderwijs is 20 februari 2024 om 12:00 u ’s middags.

Zo vraag je een EU-login aan

Meer weten

Zo vraag je een OID aan

 

Meer weten

Zo vul je een aanvraagformulier in

Meer weten

Hoe gebeurt de beoordeling?

Alle aanvragen worden gescreend op ontvankelijkheid (een administratieve controle).
Er is geen inhoudelijke beoordeling.

Hoe gebeurt de budgettoekenning?

Voor KA122-SCH heeft Epos een geoormerkt budget. Dit budget wordt verdeeld over de in aanmerking komende dossiers volgens onderstaande procedure.

Naar de procedure

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de  Erasmus+ Programmagids.