Deze actie heeft tot algemeen doel Europese partnerschappen van aanbieders van lerarenopleidingen te creëren om Erasmus+ Teacher Academies op poten te zetten die een Europese en internationale kijk zullen bieden op lerarenopleidingen. In deze Erasmus+ Teacher Academies zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor meertaligheid, taalbewustzijn en culturele diversiteit, worden lerarenopleidingen ontwikkeld overeenkomstig de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs en wordt een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte.

Doelstellingen

De Erasmus+ Teacher Academies moeten aan de volgende doelstellingen tegemoetkomen:

  • bijdragen aan het verbeteren van beleidslijnen en praktijken op het gebied van lerarenopleiding in Europa door netwerken en praktijkgemeenschappen inzake lerarenopleiding tot stand te brengen waarin aanbieders van initiële lerarenopleidingen (vooropleiding van toekomstige leerkrachten), aanbieders van postinitiële professionele ontwikkeling (nascholing) en andere relevante actoren zoals leerkrachtenverenigingen, ministeries en belanghebbenden bijeen worden gebracht om strategieën en programma’s voor beroepsleren te ontwikkelen en te testen die doeltreffend en toegankelijk zijn en naar andere contexten kunnen worden overgedragen;
  • de Europese dimensie en internationalisering van de lerarenopleiding versterken door innovatieve en praktische samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten in andere Europese landen en door ervaringen uit te wisselen voor de verdere ontwikkeling van de lerarenopleiding in Europa. Bij deze samenwerking zullen de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie aan bod komen, zoals leren in de digitale wereld, duurzaamheid, billijkheid en inclusie, ook door leerkrachten cursussen, modules en andere leermogelijkheden rond deze thema’s aan te bieden;
  • gezamenlijk verschillende mobiliteitsmodellen (virtueel, fysiek en gemengd) ontwikkelen en testen in de initiële lerarenopleiding en als onderdeel van de voortdurende professionele ontwikkeling, om zo de kwaliteit van en het aantal deelnemers aan mobiliteit te verbeteren en van mobiliteit een integraal onderdeel van de lerarenopleiding in Europa te maken;
  • een duurzame samenwerking ontwikkelen tussen aanbieders van lerarenopleidingen om de kwaliteit van de lerarenopleiding in Europa te verbeteren en input te leveren voor beleid inzake lerarenopleidingen op Europees en nationaal niveau.

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Een Erasmus+ Teacher Academy moet bestaan uit minimaal zes volwaardige partners uit minstens vier programmalanden (waaronder ten minste drie EU-lidstaten), waarvan:

  • ten minste vier nationaal erkende aanbieders van initiële lerarenopleidingen uit twee verschillende programmalanden; en
  • ten minste één nationaal erkende aanbieder van postinitiële professionele ontwikkeling (nascholing) voor leerkrachten.
  • ten minsten één praktijk-/opleidingsschool

 

Volwaardige of geassocieerde partners kunnen ook andere organisaties zijn met relevante deskundigheid op het gebied van lerarenopleidingen en/of organen die normen, kwalificaties of kwaliteitsborging voor lerarenopleidingen vaststellen.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Erasmus+ Teacher Academy (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €1.500.000.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal

ten laatste op 6 juni 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).