Gezamenlijke Masteropleidingen
van Erasmus Mundus

De actie Gezamenlijke Masteropleidingen van Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Programmes – EMJMs) streeft ernaar uitmuntendheid en mondiale internationalisering van de instellingen voor hoger onderwijs te bevorderen door middel van studieprogramma’s — op masterniveau — die gezamenlijk worden aangeboden en erkend door in Europa gevestigde instellingen voor hoger onderwijs (HEIs) en openstaan voor instellingen in andere landen van de wereld.

EMJM’s zijn programma’s voor uitmuntendheid en moeten bijdragen aan de integratie en internationalisering van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA). Het specifieke aan EMJM’s is de hoge mate van het “gezamenlijke karakter”, de integratie van de deelnemende instellingen en hun uitstekende academische inhoud.

Doelstellingen

De EMJM’s zijn bedoeld om de aantrekkelijkheid en uitmuntendheid van het Europese hoger onderwijs in de wereld te versterken en talent aan te trekken naar Europa, via een combinatie van:

  • institutionele academische samenwerking om de aandacht te vestigen op de Europese uitmuntendheid in het hoger onderwijs;
  • individuele mobiliteit voor alle studenten die deelnemen aan de EMJM, met door de EU gefinancierde beurzen voor de beste studenten die zich inschrijven.

Wie kan deelnemen?

Voor een EMJM worden studenten op masterniveau ingeschreven die een eerste graad in het hoger onderwijs hebben behaald of kunnen aantonen dat ze volgens nationale wetgeving en praktijken beschikken over een erkend gelijkwaardig kennisniveau in de landen/instellingen die de graad toekennen.

Studenten die eerder een beurs hebben gekregen voor een EMJM mogen geen extra beurs aanvragen in het kader van de actie met betrekking tot EMJM.

EMJM-beurzen kunnen worden toegekend aan studenten over de hele wereld. De consortia moeten evenwel het geografische evenwicht verzekeren — d.w.z. dat niet meer dan 10 % van het totale aantal tijdens de projectuitvoering toegekende beurzen naar kandidaten met dezelfde nationaliteit mag gaan (deze regel geldt niet voor extra beurzen voor specifieke regio’s in de wereld, indien van toepassing).

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Bij een EMJM zijn ten minste drie volwaardige partner-HEIs uit drie verschillende landen betrokken, waarvan er ten minste twee programmalanden zijn. Organisaties uit Wit-Rusland en de Russische Federatie kunnen niet deelnemen aan deze actie.

Wat is de mogelijke financiering?

Projecten moeten normaal gezien 74 maanden duren (verlengingen zijn mogelijk, indien deze naar behoren en via een wijziging worden gemotiveerd). Voor eerder gefinancierde gezamenlijke mastergraden (EMJMD’s) en gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (EMJM’s) kan ten vroegste een verlenging worden aangevraagd in het jaar voordat de overeenkomst afloopt. Twee edities van een masteropleiding die uit twee verschillende subsidieovereenkomsten worden gefinancierd, kunnen onder geen beding in hetzelfde academiejaar van start gaan.

De financiering wordt berekend op basis van een bijdrage voor de institutionele kosten voor de implementatie van het programma, een maximum aantal beurzen voor de deelnemende studenten tijdens de looptijd van het contract en een top-up voor de individuele noden van studenten met een beperking.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 15 februari 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).