Erasmus+ helpt je graag op weg met een aantal hulpmiddelen.

 

Sommige zijn verplicht te gebruiken in je project:

 • Mobility Tool+ (MT+) om je activiteiten te registreren tijdens je project en om te rapporteren.
 • De “distance calculator” om reisafstanden te bepalen (om reiskosten juist te kunnen laten berekenen in MT+.
 • EU Survey: waar de deelnemers aan je project in rapporteren na afloop van hun mobiliteitsactiviteit.
 • Online Linguistic Support (OLS), een gratis online platform voor het leren van talen, speciaal voor studenten en jongeren die deelnemen aan de Europese programma’s Erasmus+ en European Solidarity Corps. Verplicht te gebruiken bij mobiliteit van langere duur.
 • En mocht je het overzicht wat kwijt zijn: in de openbare IT Tools Wiki vind je handleidingen over al deze systemen!

 

Maak bij de uitvoering van je project zeker ook gebruik van Europese tools en platformen zoals:

 • Het Erasmus+ Project Results Platform waar je projectresultaten kan uploaden en waar je ook de resultaten van goedgekeurde projecten over heel Europa kan bekijken.
 • Europass: gratis tools om competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar maken over heel Europa en daarbuiten, zoals het Europass CV en de Europass-Mobiliteit. 
 • eTwinning: dé community voor scholen in Europa.
 • School Education Gatewayhet online platform voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers, experts en andere professionals op het gebied van (school)onderwijs in Europa. 
 • EPALEde online community voor professionals en vrijwilligers in de volwasseneneducatie en de voortgezette beroepsopleiding.
 • Euroguidance Vlaanderenhet Vlaamse steunpunt (lid van het Europese Euroguidance-netwerk) voor de competentieontwikkeling van professionals in (onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding.
 • Eurydicehet platform voor informatie over de structuur en de organisatie van het onderwijs op àlle niveaus in heel Europa.  
 • SELFIEeen gratis zelfevaluatietool, ontworpen door en voor scholen, die toont hoe goed je school het doet op vlak van ICT. 
 • InclusiveMobility.EUhet Europees platform over inclusie en ondersteuningsmaatregelen in hoger onderwijs.