Thematisch seminarie “Blended Intensive Programmes in Practice” (IJsland)

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ van IJsland organiseert op 11 en 12 oktober 2022 in Bifröst (IS) het thematisch seminarie ‘Blended Intensive Programmes in Practice’. 

Thema

Een nieuwigheid in het Erasmus+ programma 2021-2027 is de mogelijkheid om Blended Intensive Programmes (BIPs) te organiseren. BIPs combineren fysieke en virtuele mobiliteit met als doel het aanbieden van een transnationale en collaboratieve leeruitwisseling en teamwerk aan de deelnemers van de BIP.

Doelstelling en verwachte resultaten

De doelstelling van het event is het bij elkaar brengen van vertegenwoordigers van Europese hogeronderwijsinstellingen die in de nabije toekomst een BIP zullen organiseren. Het event faciliteert peer learning tussen de deelnemers met weinig of geen ervaring en deelnemers die al ervaring hebben met het opzetten van blended of virtuele mobiliteit. Verwacht wordt dat de deelnemers aan het einde van het event beter begrijpen wat collaboratief, transnationaal en transdisciplinair betekent in de context van een BIP. Daarnaast kan de netwerking eventueel leiden tot een toekomstige samenwerking van deelnemende hogeronderwijsinstellingen voor het opzetten van een BIP.

Doelgroep

Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen die al ervaring hebben met het opzetten een BIP of willen starten met een BIP.

Wie kan deelnemen?

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. In totaal verwachten onze IJslandse collega’s 45 deelnemers waarvan 10 deelnemers uit IJsland.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het seminarie is het Engels.
De organisatoren nemen alle kosten voor het seminarie voor hun rekening.

Voor de accommodtie voorziet het Nationaal Agentschap van IJsland een maximale bijdrage van € 1.000. Deelnemers verblijven in het Hotel Bifröst. Het event gaat door in de Bifröst University.

Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 360.

Het voorlopig programma kan je hier downloaden.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 30 mei 2022 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

Meer informatie?

Voor vragen kan je terecht bij Jos Verheyden

Naar het online formulier
Stel je kandidaat