Europese burgers moeten actief betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke leven van de Europese Unie. Het Erasmus+ programma ondersteunt actief burgerschap, bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid.  

Zo dragen we samen bij aan een samenleving waarin meer burgers deelnemen aan democratische processen en hun Europees burgerschap vergroten door formeel en niet-formeel leren. 

Advies over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Een jaar geleden bracht Unesco de Verklaring van Berlijn uit over een nieuwe oriëntatie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Naar aanleiding van die verklaring heeft de Vlaamse Unesco Commissie de Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen onder de loep genomen en gekeken hoe deze spoort met Unesco’s nieuwe klemtoon op transformatief leren. In het advies over EDO schuift de commissie vijf aanbevelingen naar voor.

 

Meer weten

Kinderen op weg zetten naar Europees burgerschap

Zuiderse sferen in de GO! basisschool De Tandem en leefschool Het Droomschip in Eeklo. Daar waren drie Spaanse leerkrachten te gast. Het gaat om Spaanse leerkrachten uit de buurt van Segovia. “Onze school wil op deze manier letterlijk haar grenzen verleggen, en de kinderen en leerkrachten op weg zetten naar echt Europees burgerschap”, zegt Jamila De Backer.

 

Meer weten