Europese burgers moeten actief betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke leven van de Europese Unie. Het Erasmus+ programma ondersteunt actief burgerschap, bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid.  

Zo dragen we samen bij aan een samenleving waarin meer burgers deelnemen aan democratische processen en hun Europees burgerschap vergroten door formeel en niet-formeel leren. 

Democratische participatie is het Epos jaarthema in 2024. 

EU burger, maakt het wat uit?

Een laagdrempelig filmpje dat je leert de Europese Unie en het Europese burgerschap te begrijpen onder meer door verhalen van mensen zoals jij en ik.

Het filmpje is zowel beschikbaar in het Nederlands (ondertiteld) als het Engels (eveneens ondertiteld).

Het filmpje is tevens beschikbaar in 26 andere talen. 

 

Bekijk het filmpje in het Nederlands

Advies over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Een jaar geleden bracht Unesco de Verklaring van Berlijn uit over een nieuwe oriëntatie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Naar aanleiding van die verklaring heeft de Vlaamse Unesco Commissie de Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen onder de loep genomen en gekeken hoe deze spoort met Unesco’s nieuwe klemtoon op transformatief leren. In het advies over EDO schuift de commissie vijf aanbevelingen naar voor.

 

Meer weten

Kinderen op weg zetten naar Europees burgerschap

Zuiderse sferen in de GO! basisschool De Tandem en leefschool Het Droomschip in Eeklo. Daar waren drie Spaanse leerkrachten te gast. Het gaat om Spaanse leerkrachten uit de buurt van Segovia. “Onze school wil op deze manier letterlijk haar grenzen verleggen, en de kinderen en leerkrachten op weg zetten naar echt Europees burgerschap”, zegt Jamila De Backer.

 

Meer weten

 

 

De website Case4EU van de KULeuven wil op een innovatieve manier inzicht geven in de Europese Unie en Europees burgerschap en doet dat aan de hand van EU-casussen: concrete verhalen van EU-burgers.

De website richt zich in de eerste plaats tot lesgevers (secundair en hoger onderwijs en levenslang leren). Het is een handige tool om te gebruiken in de les en laagdrempelig te leren over EU-rechten en -plichten.

Een selectie van het didactisch materiaal vind je in het boek van Griet Galle en Kris Grimonprez (red.), Europees burgerschap in de klas: Casussen voor mondige EU-burgers (Universitaire Pers Leuven 2022).

Case4EU is winnaar van de Maatschappijprijs & Pioniersprijs.

Meer weten