Contactseminarie: Digitaal leren voor volwassen lerenden

Het Erasmus+-programma schuift digitalisering als een belangrijke prioriteit naar voor in alle domeinen. Omdat de uitrol erg uitdagend kan zijn en omdat van elkaar leren en gemeenschappelijk aan oplossingen werken doelstellingen zijn van het Erasmus+-programma, organiseert het Vlaamse Erasmus+ Nationaal Agentschap van 7 november tot en met 10 november 2022 in Antwerpen (Berchem) het contactseminarieDIGITAL LEARNING FOR ADULT LEARNERS’.

Het contactseminarie richt zich specifiek op organisaties in de volwasseneneducatie en de voortgezette beroepsopleiding van volwassenen die met Europese partners willen samenwerken binnen een kleinschalig partnerschap.

 

Verwachte resultaten

 • projectideeën opzetten binnen de volwasseneneducatie of de voortgezette beroepsopleiding van volwassenen gericht op:
  • organisaties die hun digitale transformatie willen aanpakken
  • projecten die de capaciteit en paraatheid van organisaties moet vergroten om een doeltreffende verschuiving naar digitaal onderwijs/opleiding te realiseren
  • ontwikkelen van digitale deskundigheid om medewerkers/opleiders/leerkrachten te versterken in hun digitale competenties
  • innovatie en ontwerpen van digitale leerinhouden
 • ervaringen en goede praktijken delen
 • samen met Europese collega’s netwerken opbouwen
 • deelnemende organisaties nemen deel met als vooruitzicht om in het voorjaar of najaar 2023 een aanvraag te doen voor een kleinschalig partnerschap (als partner of als coördinator)

 

Wie kan deelnemen?

Vanuit Vlaanderen willen we 10 organisaties aan dit seminarie laten deelnemen. Samen met 30 buitenlandse deelnemers uit heel Europa krijg je ruimte om projectideeën uit te werken met het oog op de indiening van kleinschalige partnerschappen over het thema. Meer info over dit projecttype vind je op deze pagina.

Van de 10 Vlaamse plaatsen is de helft gereserveerd voor organisaties die nog geen Erasmus+-ervaring hebben. Per organisatie kan 1 persoon deelnemen.

De voertaal, de kostprijs en het programma

Epos draagt voor de 10 Vlaamse deelnemers alle kosten van het residentieel seminarie, de maaltijden (vanaf het diner op maandag tot het ontbijt op donderdag) en het verblijf (3 overnachtingen in hotel Park Inn by Radisson Antwerpen Berchem). Enkel het transport is voor jouw rekening.

Het voorlopige programma:

 • maandag 7 november: start van het seminarie om 16 uur – plenaire sessie (introductie, informatie over het thema, mekaar leren kennen) – diner
 • dinsdag 8 november: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – diner
 • woensdag 9 november: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – culturele activiteit –diner
 • donderdag 10 november: vertrek na het ontbijt

 

De voertaal van het seminarie is Engels.

Hoe kandideren?

Wens je aan dit seminarie deel te nemen, stel dan ten laatste op 25 september 2022 je kandidatuur via het online formulier. We plannen ten laatste op 7 oktober 2022 te informeren of je geselecteerd bent voor deelname.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Marc De Vlieger (02/553.99.22) of Ben De Maeijer (02/553.25.54).

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat