Erasmus+ thematisch seminarie ‘Erasmus+: Committed Citizens” (FR)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ Frankrijk  organiseert van 28 tot 29 november 2023 een thematische conferentie met als titel “Erasmus+: committed citizens”.

Locatie: Toulouse, Frankrijk

Achtergrond

“Deelname aan het democratisch proces, gemeenschappelijke waarden en maatschappelijke betrokkenheid” is één van de vier horizontale prioriteiten van het Erasmus+ programma 2021-2027. Een aantal Erasmus+ Nationale Agentschappen hebben een langdurige samenwerking opgezet rond deze prioriteit, PEACE (Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement) genaamd.

In december 2022 heeft een eerste conferentie plaatsgevonden in Napels.

  • Van 1 tot 4 oktober 2023 organiseert het Zweedse Nationaal Agentschap een studiebezoek rond het thema.
  • Van 25 tot 27 oktober organiseert het Vlaamse Erasmus+ Nationaal Agentschap (Epos) een contactseminarie voor geaccrediteerde scholen (secundair onderwijs) rond het thema.
  • Op 28 en 29 november organiseert het Franse Erasmus+ Nationaal Agentschap een thematische conferentie.

Doelstellingen van het seminarie

Tijdens de conferentie komen topics als onderwijs en actief burgerschap, een beter begrip van de EU, interculturele dialoog aan bod. Het is de bedoeling om actief kennis en know how uit te wisselen en eventueel nieuwe projecten rond het thema uit te werken.

Wie kan deelnemen?

Er worden 205 deelnemers verwacht. Vlaanderen mag 2 deelnemers naar het seminarie sturen. Zij moeten actief zijn in het schoolonderwijs en plannen hebben om Europees te gaan samenwerken rond het thema of reeds een Europees project hebben rond het thema.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Hoe aanvragen?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 15  september 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van 275 EUR voor de reiskosten heen en terug. Voor wie met de (hogesnelheids)trein naar Toulouse reist, betaalt Epos een forfait van 320 EUR en een extra overnachting (144 EUR per nacht) op 27 en 29 november 2023.

De kosten voor de overnachting op 28 november 2023, de lunch en het diner op 28 november worden gedragen door het Franse Nationale agentschap.

Meer info?

Contacteer Jan Ceulemans.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat