Geaccrediteerde projecten 2024

Wat is een geaccrediteerd project?

Een geaccrediteerd project in beroepsonderwijs en -opleiding (Accredited project for mobility of learners and staff in vocational education and training – KA121-VET) biedt de aanvragende organisatie die over een Erasmusaccreditatie beschikt (individueel of als consortiumleider) de mogelijkheid om verschillende mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel te organiseren gedurende een periode van 15 maanden. De mogelijkheid bestaat om na 12 maanden een verlenging tot 24 maanden aan te vragen.

Wie kan aanvragen? 

Enkel organisaties die beschikken over een Erasmusaccreditatie in beroepsonderwijs en – opleiding kunnen een aanvraag doen. Per selectieronde mag een organisatie slechts één aanvraag indienen voor een geaccrediteerd project in beroepsonderwijs en -opleiding.

Wat zijn mogelijke activiteiten? 

Er zijn activiteiten mogelijk voor lerenden en voor personeel. Het betreft grotendeels activiteiten voor het uitsturen van deelnemers van België naar het buitenland, maar er zijn ook activiteiten waarbij men deelnemers uit het buitenland ontvangt. Maximaal 20% van het toegekende budget kan gebruikt worden voor leermobiliteit naar partnerlanden.

KA1 – VET – mogelijke activiteiten

Meer weten

Wat is de mogelijke financiering?

Het beschikbare budget wordt grotendeel toegekend via forfaits. Dit betekent dat dit niet gebeurt op basis van de kostprijs van een activiteit, maar wel via een vooraf bepaalde, forfaitaire bijdrage aan een specifieke activiteit.

Enkele budgetlijnen worden toegekend op basis van reële kosten. Voor deze budgetlijnen zal het voorleggen van bewijsstukken ter staving van de kosten essentieel zijn.

KA1 – VET – mogelijke financiering

Meer weten

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag voor een geaccrediteerd project in beroepsonderwijs en -opleiding (code: KA121-VET) gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP). Je vindt het aanvraagformulier KA121-VET bij ‘Opportunities’.

Om in het EESCP te kunnen werken, heb je een EU-login nodig. Dit is een persoonlijke code die jou toelaat om in een IT-systeem van de Europese Commissie te werken.

Je doet de aanvraag namens een organisatie. De informatie over je organisatie (en dus ook de informatie over de Erasmusaccreditatie waarover je beschikt) is gelinkt aan de Organisation ID (OID) van je organisatie.

De deadline voor het indienen van voorstellen voor een geaccrediteerd project in beroepsonderwijs en -opleiding is 20 februari 2024 (oproepronde 2024) om 12:00 u ’s middags.

Zo vraag je een EU-login aan

Meer weten

Zo vraag je een OID aan

Meer weten

Zo vul je een aanvraagformulier in

Meer weten

Hoe gebeurt de beoordeling?

Alle aanvragen worden gescreend op ontvankelijkheid (een administratieve controle). Er is geen inhoudelijke beoordeling.

Hoe gebeurt de budgettoekenning?

Voor KA122-VET heeft Epos een geoormerkt budget. Dit budget wordt verdeeld over de in aanmerking komende dossiers volgens onderstaande procedure.

Meer weten

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Lees ook zeker de folder.