Erasmus Mundus Ontwerpmaatregelen

Erasmus Mundus Ontwerpmaatregelen (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM) moeten de capaciteit van universiteiten vergroten om hun curricula en onderwijspraktijken te moderniseren en te internationaliseren en middelen te bundelen en moeten de capaciteit van stelsels voor hoger onderwijs vergroten om gemeenschappelijke mechanismen te ontwikkelen voor kwaliteitsborging, accreditering en erkenning van graden en studiepunten.

De steun is ook bedoeld om de door de Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma’s geboden mogelijkheden te verkennen en te benutten. Dergelijke transnationale programma’s moeten, op basis van de hoge mate van het “gezamenlijke karakter”/de integratie van de deelnemende instellingen, bijdragen aan de integratie en internationalisering van de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van de Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen is het aanmoedigen van de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve, op hoog niveau geïntegreerde transnationale studieprogramma’s op masterniveau. Bij deze ontwerpmaatregelen moeten (a) Erasmus+-programmalanden, (b) instellingen en/of (c) themagebieden zijn betrokken die ondervertegenwoordigd zijn in Erasmus Mundus (zie de Erasmus Mundus-catalogus).

Wie kan aanvragen?

Elke instelling voor hoger onderwijs die in een programmaland of partnerland (behalve Wit-Rusland en de Russische Federatie), kan een aanvraag indienen.

EMDM zijn projecten met één begunstigde. De begunstigde zal contacten en samenwerkingsactiviteiten aangaan met het oog op het opzetten van een Gezamenlijke Masteropleiding van Erasmus Mundus. In de aanvraagfase moet de begunstigde de deelnemende organisaties identificeren. De deelnemende organisaties zijn echter geen begunstigden van de EMDM-financiering.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een EMDM (met een projectduur van 15 maanden) is een projectfinanciering voorzien van €60.000.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 15 februari 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).