Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

Digitale verhalen: A place and its story

‘A place and its story’ is een Grundtvig leerpartnerschap tussen Vormingplus Antwerpen en zes andere Europese organisaties actief in de (non- en informele) volwasseneneducatie rond Historic Environment Education.
26/11/2014

Infosessie Erasmus+ volwasseneneducatie, Creatief Europa en Europa voor de burger

Dankzij de Europese programma’s ‘Erasmus+’ (Grundtvig), ‘Creatief Europa’ en ‘ Europa voor de burger’ krijg je de kans om je horizon te verruimen. Hoe deze vernieuwde programma’s er uitzien, wordt grondig uit de doeken gedaan tijdens de infosessie op 18 december.
26/11/2014

Erasmus in Schools – een interculturele uitwisseling op jonge leeftijd.

De Europese studentenvereniging Erasmus Student Network (ESN) brengt internationale studenten naar de lessen van lokale kleuter-, lagere en middelbare scholen onder de noemer ‘Erasmus in Schools’.
18/11/2014

Erasmus+ facebook chat op 25 november

De Europese Commissie organiseert een online chat waarin u met al uw vragen over internationale uitwisselingen en samenwerkingen terecht kan.
18/11/2014

Databanken voor Erasmusstages in het hoger onderwijs

Het vinden van een internationale stageplaats is vaak een hele opdracht. Om je te helpen bij het vinden van een goede stageplaats in het buitenland kan je gebruik maken van verschillende databanken.
17/11/2014

Internationale conferentie Meertaligheid, Competitiviteit en Arbeidsmarkt in Lissabon

Het Portugese Nationaal Agentschap voor Erasmus+ organiseert een internationale conferentie Meertaligheid, Competitiviteit en Arbeidsmarkt, die doorgaat op 4 en 5 december 2014 in Lissabon.
17/11/2014

Nieuwe definities doelgroepen in ERA+/schoolonderwijs:

Voor ERA+-KA1 in schoolonderwijs is er een belangrijke verandering in de Oproep 2015 . Net als in de andere domeinen mogen nu ook “nationale consortia” (= coördinator + minimum 2 scholen uit hetzelfde land) een aanvraag indienen. Zo’n consortium mag ofwel een “local or regional school authority” zijn, ofwel een “school coordination body”.
13/11/2014

Word man/vrouw van de wereld. Studeer in het buitenland.

Met deze slogan, een promotiefilm en een online campagne wil de Vlaamse overheid studenten warm maken voor studies in het buitenland. Het streefdoel is dat tegen 2020 33% van de studenten een ervaring in het buitenland opdoet.
13/11/2014

Erasmus+ Kennisallianties en Sector Skills Alliances Tool

De Erasmus+ Kennisallianties en Sector Skills Alliances Tool is een online bron voor organisaties die een aanvraag willen indienen voor deze acties. De tool helpt organisaties om projectpartners te zoeken vooraleer ze een aanvraag indienen.
12/11/2014
Daronet Europe Website CMS