Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

Infonamiddag: ERASMUS+ Volwasseneneducatie en EPALE

Op dinsdag 10 november organiseren de Landcommanderij Alden Biesen en EPOS vzw een (info)namiddag over het nieuwe Europese subsidiëringsprogramma ERAMUS+ Volwasseneneducatie en over EPALE, the European Platform for Adult Learning. Graag nodigen wij u van harte uit vanaf 13u in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen.
13/10/2015

Nieuwe Eurydice-publicatie - 'Lonen en toelagen van leerkrachten en schoolleiders in Europa - 2014/15'

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Leraar publiceerde het Eurydice netwerk op 5 oktober 2015 de jaarlijkse update van haar publicatie rond de lonen en toelagen van leerkrachten en schoolleiders.
13/10/2015

Publicatie nieuwe Eurydice-studie 'Talen in het Secundair Onderwijs: een Overzicht van de Nationale Testen in Europa - 2014/15'

Op 25 september 2015 lanceerde het Eurydice netwerk de studie ‘Talen in het secundair onderwijs: een overzicht van de nationale testen in Europa’. Het rapport gaat dieper in op het beoordelen van de communicatievaardigheden in vreemde talen, wat beschouwd wordt als een sleutelfactor in het doeltreffend onderrichten van vreemde talen op school.
12/10/2015

Mis dit niet! Hoe kan je eTwinning-projecten gebruiken binnen de leerplannen Lager Onderwijs?

Op woensdag 18 november 2015 vindt er een eTwinning workshop plaats die zich specifiek richt op leerkrachten, directie en ICT-coördinatoren van het lager onderwijs. In deze workshop ontdek je hoe je met eTwinning aan de slag kan binnen de specifieke eindtermen en leerplannen van het lager onderwijs.
12/10/2015

Life, all-in en CVO Antwerpen, een match made in heaven

Project van de maand oktober: Life, all-in is een Erasmus+ project waarbij CVO Antwerpen samen met partners uit Macedonië, Italië, Finland en Noorwegen gedurende 2 jaar onderzoekt hoe we de brug tussen formeel en non-formeel leren in L2 (= second language) kunnen maken. Maar ook hoe we de synergie tussen beide kunnen gebruiken om de sociale inclusie van onze cursisten te bevorderen.
12/10/2015

New Narrative for Europe (een nieuw verhaal voor Europa)

In het kader van het project “a New Narrative for Europe” organiseert de Europese Commissie op 26 november 2015 een debat, waarop ook Erasmusstudenten uitgenodigd zijn.
9/10/2015

Een nieuw impuls geven aan burgerschapsonderwijs

Twee Europese organisaties die werken rond volwasseneneducatie, het EAEA (European Association for the Education of Adults) en het EUCIS-LLL (European Civil Society on Lifelong Learning) hebben samen met 6 leden van het Europees Parlement (MEP’s) een werkgroep opgericht rond levenslang leren.
6/10/2015

Infodag Kennisallianties en Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden : save the date

Op 23 november 2015 organiseert de Europese Commissie en het EACEA een infodag over de financieringsmogelijkheden geboden door de “Kowledge alliances” en de “Sector skills alliances”. Die gaat door in de Waterleidingsstraat 118, 1050 Brussel.
5/10/2015

Save the date: infosessies “Internationalisering voor het kleuter- en lager onderwijs”

Op 9 november en op 26 november organiseert EPOS een infosessies rond internationalisering specifiek gericht op het kleuter- en het lager onderwijs.
2/10/2015
Daronet Europe Website CMS