Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

EPALE komt eraan! Vul de enquête in.

Het splinternieuwe Europese platform voor volwasseneneducatie (EPALE) komt er binnenkort aan. Toekomstige gebruikers kunnen nu al een bijdrage lever: door de enquête in te vullen op de EPALE-site kunnen ze helpen bij de ontwikkeling van de inhoud van de site.
17/04/2014

Oproep Erasmus Charter voor hogeronderwijsinstellingen

De oproep voor het verkrijgen van het Erasmus-charter 2014 - voor charters die ingaan vanaf 2015 - is geopend.
16/04/2014

Enquête over de toegankelijkheid en de kwaliteit van internationale stages

Het Erasmus Student Network (ESN) heeft het project STORY opgezet: Strengthening the Training Opportunities for International Youth, een door de EU gesponsord project dat tot doel heeft om de toegankelijkheid en de kwaliteit van internationale stages te verhogen.
16/04/2014

State of the European Union: Koen Lenaerts

Naar aanleiding van de Dag van Europa organiseren Ryckevelde vzw, het Vlaams Parlement en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap jaarlijks de 'State of the European Union', een lezing over de Europese integratie door een vooraanstaande Europa-watcher. Dit jaar kijken we uit naar de State van prof.dr. Koen Lenaerts, vicevoorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
14/04/2014

Ondernemerschap en arbeidskansen bevorderen

In november 2013 ging in het Verenigd Koninkrijk een Study Visit door over ondernemerschap. 13 experten uit heel Europa bezochten de Staffordshire University's Business School.
8/04/2014

Nieuwe oproep voor Erasmus+ subsidies: "Nationale autoriteiten voor leerlingplaatsen"

Op 26 maart lanceerde de Europese Commissie een nieuwe oproep om projectvoorstellen in te dienen met het oog op subsidies uit het Erasmus+ programma. De oproep is gericht aan lidstaten (“Key Action 3”) en is bedoeld voor de nationale autoriteiten voor leerlingenplaatsen.
7/04/2014

Quantum Spin-off Zomerschool voor leraren wetenschappen in Attica, Griekenland – 13-18 juli 2014’

Het COMENIUS-project ‘Quantum Spin-off – connecting schools with high-tech research and entrepreneurship’ organiseert een Europese zomerschool om leerkrachten uit het Secundair Onderwijs te trainen in het brengen van moderne fysica en haar hoogtechnologische toepassingen in hun lessen.
7/04/2014

Deadline individuele leermobiliteit verschoven naar 24 maart

Ten gevolge van de moeilijkheden die aanvragende organisaties hebben, in het bijzonder met de deelnemersportaal, over de voorbije tijd, en hoewel er voor zover we weten geen technische problemen meer zijn, is de deadline van 17 maart 2014 12u verzet naar 24 maart 12u.
14/03/2014

Infosessie over oproep beleidsondersteuning

Recent heeft de Europese Commissie haar call for proposals 2014 gelanceerd met betrekking tot ondersteuning van beleidshervormingen (key action 3 onder Erasmus+). Om geïnteresseerden in die oproep te ondersteunen organiseert de Europese Commissie op 7 april 2014 een infosessie.
13/03/2014
Daronet Europe Website CMS