Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

Save the date: “Social Media in the school – it’s not a technology, it’s about pedagogy”

Op 23 oktober 2014 organiseren GO!, het Europese Schoolnet en de Technische Universiteit van Dortmund gezamenlijk een mini-conferentie in Brussel over het gebruik van sociale media in scholen.
26/08/2014

Uitnodiging: GRUNDTVIG contactseminarie - 26-30 november 2014, Alden Biesen.

Begin 2015 verwachten we de nieuwe deadline voor het indienen van voorstellen voor de Strategische Partnerschappen in het luik ERASMUS+/Volwassenenonderwijs – GRUNDTVIG. Om organisaties te helpen met het vinden van geschikte partners organiseert EPOS vzw in samenwerking met de Landcommanderij Alden Biesen een Europees contactseminarie. Het thema van dit seminarie is “Basic Skills – Reading, numeracy and digital literacy”, een prioritair thema voor Erasmus+ en de sector van de volwassenenvorming.
26/08/2014

Ontdek hier de eTwinning activiteiten voor dit najaar!

De eTwinning-agenda is up-to-date op www.etwinning.be (nascholingen)
26/08/2014

Een nieuw logo voor ELIT !

De Europese Commissie lanceerde een nieuw logo voor het Europese Label voor Innovatief Talenonderwijs.
25/08/2014

School-to-School Partnerschappen in 2014

Binnen het domein schoolonderwijs hebben de selectieresultaten van de school-to-school partnerschappen behoorlijk wat onrust veroorzaakt. Wanneer van 48 ontvankelijke aanvragen er slechts 5 kunnen gefinancierd worden, is dit natuurlijk niet zo vreemd. Uit een eerste analyse komen wel al een aantal verklarende elementen naar voren.
25/08/2014

Indrukken van een Grundtvig uitwisselingsbezoek

Hilde Van Hecke en Anastassia Masneva, leerkrachten in CVO ISBO uit Zelzate, zetten met de goedkeuring van hun aanvraag voor de actie Grundtvig- ‘Bezoeken en Uitwisselingen’ hun eerste stapjes in internationalisering.
25/08/2014

IMOTION-platform voor staftrainingen in het hoger onderwijs

Vanaf heden is er een online platform bschikbaar voor de verzameling van informatie omtrent personeelsopleidingen en evenementen, georganiseerd door hoger onderwijsinstellingen over heel Europa.
5/08/2014

Brochure over projectdisseminatie - van LLP naar Erasmus+

EACEA heeft onlangs een brochure gepubliceerd met 16 goede LLP-praktijkvoorbeelden van disseminatie, ter inspiratie voor lopende projecten onder Erasmus+.
5/08/2014

Interview Maria lewicka – Poolse Grundtvig assistente in Brussel

Van september 2013 tot eind januari 2014 verbleef de Poolse Maria lewicka in België voor een Grundtvig assistentschap in het CVO BEC (Brussels Education Centre - VUB). Zij was meteen bereid om haar ervaringen met ons te delen.
5/08/2014
Daronet Europe Website CMS