Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

Contractbijlagen Erasmus+ nu beschikbaar

De contractbijlagen voor de contracten 2015 onder Erasmus+ zijn nu beschikbaar. Voorlopig gaat het enkel over de Kernactie 1 contractbijlagen, maar binnenkort zullen ook de bijlagen bij de contracten Kernactie 2 beschikbaar zijn.
29/06/2015

Contactseminarie in Rome

Van 25 tot 27 november 2015 organiseren onze Italiaanse collega’s in Rome een contactseminarie rond het thema ‘Development of competences of Education and training professionals supporting work-based learning experiences’.
28/07/2015

Slotconferentie Grundtvig multilateraal project "Finding Education for Female Inmates"

CVO Webros uit St Andries werkte samen met 7 andere partnerlanden mee aan het Grundtvig-multilateraal project "Finding Education for Female Inmates" (FEFI) van 2013 tot 2015. Op 24 sept 2015 houden ze hun slotconferentie.
27/07/2015

Hoe dien ik mijn eindverslag van KA1 in?

Voor een aantal van hen die een in 2014 goedgekeurd Kernactie 1 project lopen hebben, nadert de deadline voor het indienen van een eindverslag. Om u te helpen bij het indienen van dit eindverslag, vindt u hier een handleiding.
27/07/2015

Nieuwe publicaties over het beroep van leraar en lespraktijken in Europa

Op basis van een rapport van Eurydice en een CRELL-rapport heeft de Europese Commissie enkele beleidsimplicaties geformuleerd voor het lerarenberoep en de lespraktijk in Europa.
3/07/2015

UNESCO prijs voor innovatieve projecten rond ICT in onderwijs

De UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa prijs voor het gebruik van ICT in onderwijs wordt reeds sinds 2005 toegekend aan innovatieve projecten die via ICT de kwaliteit van het onderwijs proberen te verhogen. Het thema van 2015 is Pedagogische Innovatie in het gebruik van ICT in het onderwijzen en het leren. De deadline voor het indienen van projecten is 10 november 2015.

3/07/2015

Tweede Oproep mobiliteiten in het hoger onderwijs buiten Europa

De selectieprocedure voor internationale mobiliteit in het Hoger Onderwijs buiten Europa (KA107) is afgesloten. Voor een aantal regio’s zijn er echter nog voldoende middelen beschikbaar om een tweede oproep te lanceren. De deadline hiervoor is 24 september.
1/07/2015

Het Europees noodnummer: 112

De meeste Europeanen weten niet dat er voor dringende gevallen een gratis noodnummer bestaat dat je in elk land van de EU kan gebruiken. Dat is het nummer 112. Je kan er politie en brandweer mee bereiken en een oproep doen voor dringende medische zorgen, waar ook in Europa.
29/06/2015

Impact: KA2-project dat leer-en valideringsinstrumenten wil verbinden

Impact is een Erasmus+/KA2 cross-sectoraal project dat in 2014 werd goedgekeurd in het domein Volwasseneneducatie door onze Duitse collega’s.Het project wil links creëren tussen bestaande webgebaseerde leer- en valideringsinstrumenten.Om ervoor te zorgen dat het project effectief gesteund is op de praktijk, wordt ook uw bijdrage gevraagd, door het invullen van een korte vragenlijst.
29/06/2015
Daronet Europe Website CMS