Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

IMOTION-platform voor staftrainingen in het hoger onderwijs

Vanaf heden is er een online platform bschikbaar voor de verzameling van informatie omtrent personeelsopleidingen en evenementen, georganiseerd door hoger onderwijsinstellingen over heel Europa.
5/08/2014

Brochure over projectdisseminatie - van LLP naar Erasmus+

EACEA heeft onlangs een brochure gepubliceerd met 16 goede LLP-praktijkvoorbeelden van disseminatie, ter inspiratie voor lopende projecten onder Erasmus+.
5/08/2014

Bekendmaking selectieresultaten KA1&KA2

Tijdens de maand juli werden de selectieresultaten voor projectaanvragen onder KA1 en KA2 bekendgemaakt.
29/07/2014

HOWEST goes West!

Co-constructing Healthy Experiences: Een voorbeeld van een zeer geslaagd intensief programma waarbij studenten uit 5 verschillende landen in nauw contact met de doelgroep, ideeën ontwikkelden en uitwerkten voor een nieuw recreatiegebied voor de jonge werkloze in het economisch verarmde gebied rond Cardiff.
29/07/2014

Oproep voor projecten: EAEA Grundtvigprijs 2014 voor volwasseneneducatie

EAEA reikt een prijs uit voor projecten binnen de volwasseneneducatie die gelinkt zijn aan de herdenking van Wereldoorlog I, vrede en conflictoplossing. De deadline voor het indienen van projecten is 7 september.
29/07/2014

Interinstitutionele overeenkomst voor studenten- en stafmobiliteit met partnerlanden nu beschikbaar

Het formulier voor de interinstitutionele overeenkomsten voor mobiliteit met partnerlanden in het hoger onderwijs is vanaf heden beschikbaar.
18/07/2014

Publicatie Call 2015 Erasmus+ in september

De Europese Commissie heeft aangekondigd de Call 2015 voor Erasmus+ in september te publiceren.
18/07/2014

Onderzoek om de bijdrage van het hoger onderwijs aan de innovatieve capaciteit van de EU te meten

DG EAC lanceert een oproep voor een onderzoek om de bijdrage van het hoger onderwijs aan de innovatieve capaciteit van de EU te meten. De deadline voor het indienen van voorstellen is 12 september 2014.
17/07/2014

Haalbaarheidsonderzoek en technische specificaties voor de ontwikkeling van een tool voor het meten van transversale vaardigheden

De Europese Commissie lanceert een oproep voor een haalbaarheidsonderzoek en technische specificaties voor de ontwikkeling van een tool voor het meten van transversale vaardigheden. De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 september 2014.
17/07/2014
Daronet Europe Website CMS