Epos vzw

Nederlands

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, «Een Leven Lang Leren» tot eind 2013 en «Erasmus+» vanaf 2014.

EPOS vzw op facebook

Laatste berichten

Een overzicht van de laatste berichten van EPOS. Klik hier om meer berichten te lezen.

Herhaling: Annulering Call voor het Erasmus+ Vet Mobility Charter

Het spijt ons u te moeten meedelen dat de Call voor het Erasmus + VET Mobility Charter (APEL-EAC/A03/2014) afgelast werd. We verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt. Wij verzekeren u evenwel dat een nieuwe Call voor de toekenning van een VET Charter gelanceerd zal worden voor het einde van dit jaar. (oorspronkelijk bericht : 26/6/2014)
17/09/2014

Erasmus+/Grundtvig: contactseminarie volwassenenonderwijs

Om organisaties in de volwasseneneducatie te helpen met het vinden van geschikte partners organiseert EPOS vzw in samenwerking met de Landcommanderij Alden Biesen een Europees contactseminarie. Het thema van dit seminarie is “Basic Skills – Reading, numeracy and digital literacy”, een prioritair thema voor Erasmus+ en de sector van de volwassenenvorming.
17/09/2014

Infodag Internationalisering voor Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Op woensdag 8 oktober slaan Ryckevelde vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Eeckhoutcentrum, samen met vele andere partners de handen in elkaar voor een infodag 'Internationaliseren in het basis- en secundair onderwijs' in Brugge.
17/09/2014

Inspiratie(gids) voor ondernemende klasprojecten 2014-2015

Leerkrachten, docenten en andere opleiders die hun leerlingen en studenten willen laten proeven van ondernemingszin, en daarbij willen werken aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vinden ongetwijfeld opnieuw hun gading in de nieuwe Competento inspiratiegids voor ondernemende klasprojecten.
17/09/2014

Contactseminarie “Early Childhood Education & Care” in Brugge

26 - 30 november 2014 organiseert EPOS in samenwerking met Ryckevelde vzw een contactseminarie in Brugge rond het thema “Onderwijs en zorg voor het jonge kind”, één van de onderwijsprioriteiten van de Europese Unie voor de komende jaren.
17/09/2014

TACCLE2 Slotconferentie

Het multilateraal Comeniusproject TACCLE2 organiseert een slotevenement over 'ICT als een toegevoegde waarde in de lespraktijk'
17/09/2014

Info-sessie: De mogelijkheden van ERASMUS+ voor de (non)formele volwasseneneducatie

Op donderdagnamiddag 9/10/2014 organiseert EPOS vzw in samenwerking met en in de Landcommanderij Alden Biesen een info-sessie over GRUNDTVIG en ERASMUS+ voor de (non) formele volwasseneneducatie.
15/09/2014

University-Business Forum over competitiviteit, werkzaamheid en welvaart

De Europese Commissie organiseert in samenwerking met de Duitse rectorenconferentie HRK en de Duitse werkgeversorganisatie BDA een University-Business Forum over competitiviteit, werkzaamheid en welvaart. De conferentie gaat door in Berlijn op 20 en 21 november 2014.
15/09/2014

De school in Europa? Europa in de school!

Op donderdag 16 oktober organiseert de Landcommanderij Alden Biesen, samen met EPOS vzw, een infosessie voor scholen over internationalisering.
15/09/2014
Daronet Europe Website CMS