8
jul
Deadline - Contactseminarie

Contactseminarie 'Lifelong Learning in Prison"

Oval 1Created with Sketch.Brussel
Rectangle 505Created with Sketch. Vrijdag 8 juli 2016 van 23h45

Stel je kandidaat voor 8 juli

Onze Finse collega’s, Cimo, organiseren een internationaal contactseminarie met als thema “Lifelong Learning in Prisons“. Dit contactseminarie vindt plaats in Oulu van 4 (avond) tot 7 (middag) oktober 2016.

Epos wil twee Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de kost van het seminarie (excl. verplaatsingsonkosten).

Doelstelling contactseminarie

Wat is de bedoeling van een ERASMUS+ -contactseminarie ? Organisaties actief op het terrein van “Lifelong Learning in Prisons” komen er met elkaar in contact; dit kan de basis zijn voor een Europees ERASMUS+ projectvoorstel.

Zo'n projectvoorstel kan een Strategisch Partnerschap zijn waarin organisaties over de grenzen heen over dit thema ervaringen uitwisselen en gezamenlijke activiteiten opzetten. Zo kan er vernieuwing en verbetering in hun werking ontstaan. Het kan ook een Strategisch Partnerschap zijn dat gericht is op het ontwikkelen van vernieuwende resultaten en / of het verspreiden van nuttige materialen in andere landen.

De projecten kunnen focussen op verschillende aspecten van de vorming / het onderwijs aan gedetineerden, zoals:

 • Basisvaardigheden (geletterdheid, rekenvaardigheid, digitale competenties)
 • Begeleiding en advies, het valideren van elders/eerder verworven competenties
 • Digitaal leren, het gebruik van ICT, afstandsonderwijs
 • Kunst en culturele creativiteit
 • Nascholing voor mensen die werken in het onderwijs / de vorming van gedetineerden
 • Leernoden van buitenlandse gevangenen, van gedetineerden met een migrantie- of minderheidsachtergrond, vrouwelijke gedetineerden, gedetineerden met leermoeilijkheden of mentale problemen
 • Re-integratie en/of tewerkstellling van (ex)-gedetineerden
 • ...

Doelgroep

Het contactseminarie is bedoeld voor mensen die werken rond “Lifelong Learning in Prisons”, zoals: leraren, opleiders, adviseurs, begeleiders…, personeel van NGO’s of andere organisaties die werken rond (ex)gedetineerden vertegenwoordigers van autoriteiten / beleidsmakers op het vlak van onderwijs/vorming aan gedetineerden.

Vlaamse organisaties die geïnteresseerd zijn om aan dit contactseminarie deel te nemen, kunnen er vertegenwoordigd worden door één afgevaardigde. Deze persoon kan behoren tot het administratief of onderwijs-/vormingspersoneel, de directie en/of beleidsmedewerkers. Uiteraard is het belangrijk dat je met je organisatie werkt (of concreet wil werken) rond het thema van dit contactseminarie.

Hoe aanvragen?

Om aan dit contactseminarie deel te nemen, kunnen geïnteresseerde Vlaamse instellingen/ organisaties via Epos vzw een beurs aanvragen om aan dit contactseminarie deel te nemen.

Om zich kandidaat te stellen, bezorg je ons het ingevulde formulier uiterlijk op 8/07/2016, ondertekend via de post (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (renilde.reynders@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

 • je motivatie als instelling om hieraan te participeren
 • je betrokkenheid met het thema
 • de doelstellingen/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+
 • je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project te "trekken" (dit betekent o.a. dat het project door meer dan één persoon gedragen zal worden)
 • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag! Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos het volledige verblijf & deelname (nl 750 euro). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Opgelet: de reiskosten moet je organisatie zelf betalen.

Meer informatie?

Epos vzw

Koning Albert II-laan 15 – 7 C 15

T.a.v. Renilde Reynders

1210 Brussel

renilde.reynders@epos-vlaanderen.be