31
mei
Contactseminarie

Contactseminarie ‘For adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities’

Oval 1Created with Sketch.Zagreb, Kroatië
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 31 mei 2017 van 14h00 tot vrijdag 2 juni 2017 13h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 31 maart 2017!

Onze collega’s uit Kroatië, Slovenië en FYROM organiseren een internationaal contactseminarie voor organisaties uit de (non) formele volwasseneneducatie die werken met volwassenen uit kansengroepen. Het vindt plaats in Zagreb van woensdag 31 (om 14u) tot en met vrijdag 2 (13u30) juni 2017.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Opgelet: uiteindelijk bepalen de organisatoren op 14/04 wie er vanuit de Europese ‘inzendingen’ kan deelnemen.

Wie kan deelnemen? De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties uit de (non) formele volwasseneneducatie; hun doelgroep zijn volwassenen uit kansengroepen. Hiermee bedoelen we volwassen met:

  • onderwijskundige problemen: vervroegd schoolverlaters, laaggeschoolden
  • economische hindernissen: mensen met een laag inkomen, schulden…
  • culturele moeilijkheden: immigranten, vluchtelingen, etnische minderheden, mensen taalproblemen…
  • sociale problemen: (ex) gedetineerden

Bovendien willen kandidaat-deelnemers gebruik maken van de mogelijkheden die ERASMUS+ via ‘individuele leermobiliteit’ (Kernactie 1 of KA1) biedt. Dit betekent dat zij bereid zijn om in buitenlandse partnerorganisaties vorming / training te geven, om er jobshadowing te doen en/of zichzelf open stellen om in hun eigen organisatie buitenlandse partners voor dergelijke activiteiten te ontvangen. Vlaamse organisaties die geïnteresseerd zijn om aan dit contactseminarie deel te nemen, kunnen er vertegenwoordigd worden door één afgevaardigde.

Thema en doelstellingen van het contactseminarie

Het doel van dit contactseminarie is om het contact te bevorderen tussen organisaties uit Europa die (non) formele vorming geven aan volwassenen uit kansengroepen en om er projectideeën voor nieuwe Erasmus+/KA1-voorstellen te ontwikkelen. De deelnemers krijgen er een stand van zaken van de volwasseneneducatie (vnl in verband met de kansengroepen), voorbeelden van goede praktijk en uitleg over de KA1-aanvragen. Via de KA1-mobiliteit willen de deelnemende organisaties hun methodiek, materiaal, pedagogische benaderingen… verbeteren.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 31 maart 2017 (poststempel geldt als bewijs) per post én digitaal (renilde.reynders@epos-vlaanderen.be). Kunnen deelnemen: enkel Vlamingen die door Epos en nadien door de organiserende NA’s geselecteerd worden.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • de doelstelling/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project uit te voeren
  • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel.

Epos geeft prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten. Jouw organisatie betaalt € 30 deelnamekosten; de overige kosten voor verblijf en deelname betalen de organiserende NA’s (dwz: accommodatie voor 2 nachten, alle maaltijden, drank tijdens pauzes, sociale programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen. Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!