12
nov
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Empowering Democratic Participation’

Oval 1Created with Sketch.Boekarest (RO)
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 12 november 2019 van 9h00 tot zaterdag 16 november 2019 16h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 16 oktober 2019

Het Roemeens nationaal agentschap organiseert dinsdagavond 12 november tot zaterdagochtend 16 november 2019 een contactseminarie rond het thema: ’het versterken van de democratische participatie’.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

De doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier bij voorkeur om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen of op het ontwikkelen van innovatieve producten/resultaten.

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers of bij Epos.

Epos wil met deze deelname vooral projecten genereren die ingediend en gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

Wie kan deelnemen?

De Vlaamse deelnemers aan dit seminarie zijn afgevaardigden van organisaties

  • in de (non) formele volwasseneneducatie
  • die nog niet eerder een Erasmus+ project (KA2) coördineerden
  • die erop gericht zijn en gemotiveerd om (mee met andere organisaties) een Erasmus+/KA2-project te schrijven, in te dienen en een projectvoorstel uit te voeren.

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Het programma

Het programma bevat een rijke mix van informatie, workshops, discussies en plenaire sessies.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 16 oktober 2019. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
  • de keuze van je afgevaardigde, die:

  • voldoende Engels kent om interactief te kunnen deelnemen

  • het mandaat heeft om zich namens de organisatie in een KA1-of KA2-project te engageren
  • qua profiel en functie goed geplaatst is om aan dit contactseminarie deel te nemen
  • het volledige seminarie volgt en bereid is om alle nodige documenten (o.a. het evaluatieformulier) volledig in te vullen.

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De kosten voor programma, de 4 overnachtingen (in een single room) de maaltijden (vanaf dinsdagavond 12/11 tot zaterdagochtend 16/11) betaalt het agentschap in Roemenië. Het hotel hoef je niet zelf te regelen: het gaat om een residentieel seminarie.

naar het online formulier

Klik hier!