14
sep
Deadline - Contactseminarie

Contactseminarie “Intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts“ (13 – 15 oktober 2016, Palermo, Italië)

Oval 1Created with Sketch.Brussel
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 14 september 2016 van 0h00

Stel je kandidatuur uiterlijk op 14 september !

Onze Italiaanse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema “Intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts“. Dit contactseminarie vindt plaats in Palermo (Italië) van van 13 tot 15 oktober 2016.

Epos wil twee Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten; de verblijfs- en deelnamekosten worden betaald door de Italiaanse collega’s.

Doelstelling van het contactseminarie

Dit contactseminarie biedt de gelegenheid aan organisaties uit de formele en non-formele volwasseneneducatie om Europese partners te ontmoeten waarmee zij gezamenlijke Erasmus+ projecten kunnen opzetten. Deze projecten moeten gaan over sociale inclusie van migranten (nieuwkomers, vluchtelingen) waarbij er specifieke aandacht is voor het verwerven van interculturele competenties nodig om de participatie in het actief burgerschap, de arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven te stimuleren. Want zo kunnen jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen gezamenlijk een betere toekomst verwerven.

De projectvoorstellen zijn strategische partnerschappen (KA2). In een strategisch partnerschap kunnen organisaties over de grenzen heen ervaringen uitwisselen en gezamenlijke activiteiten opzetten. Zo kan er vernieuwing en verbetering in hun werking ontstaan. Het kan ook een strategisch partnerschap zijn dat gericht is op het ontwikkelen van vernieuwende resultaten en / of het verspreiden van nuttige materialen in andere landen.

Doelgroep

Organisaties uit de formele en non-formele volwasseneneducatie: CVO’s, tweedekansonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor basiseducatie, hoger onderwijs, publieke sector, socio-culturele organisaties, sociale partners… Hun vertegenwoordiger (slechts 1 per organisatie) is een leraar, opleider, directielid, educatieve medewerker, sociale werker, vrijwilliger… die nauw betrokken is met het thema van dit contactseminarie. Bovendien moet hij/zij zich in naam van de organisatie kunnen engageren tot het opzetten van Erasmus+ projecten met dit thema.

Hoe aanvragen en deelnemen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 14 september 2016 (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (renilde.reynders@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • je betrokkenheid met het thema
  • de doelstelling/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project te "trekken" (dit betekent o.a. dat het project door meer dan één persoon gedragen zal worden)
  • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag ! Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten. Je verblijf- en deelnamekosten worden door het Italiaans NA betaald. Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !