27
nov
Contactseminarie

Contactseminarie: 'Actief burgerschap in de Volwasseneneducatie’

Oval 1Created with Sketch.Alden Biesen, Bilzen
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 27 november 2019 van 9h00 tot zaterdag 30 november 2019 15h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 25 oktober 2019!

Epos organiseert in samenwerking van woensdagavond 27 november tot zaterdagmiddag 30 november 2019 een contactseminarie rond actief burgerschap in de volwasseneneducatie.

Epos nodigt 8 Vlaamse organisaties uit om aan dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) deel te nemen; de overige deelnemers komen uit 19 andere landen.

De doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier bij voorkeur om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / het geven van vorming (teaching assignments) (dit is de LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = kernactie 1)

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers of bij Epos.

Het gaat hier om projecten die gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

Het thema van het contactseminarie:

Actief burgerschap is één van de sleutelcompetenties die voor de Europese en Vlaamse beleidsmakers erg belangrijk is. Het is erg gelinkt aan de ontwikkeling van interculturele competenties en het stimuleren van vaardigheden om actief deel te nemen aan het nemen van democratische beslissingen. Zowel formeel als non formeel leren kunnen leiden tot sociaal en civiel engagement. Het seminarie focust op de bewustmaking en het begrip van gemeenschappelijke Europese waarden en de principes van eenheid en diversiteit.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn:

  • Organisaties in de (non) formele volwasseneneducatie die bezig zijn met het bevorderen van de competenties van volwassen lerenden op het vlak van actief burgerschap
  • en zich willen engageren tot een Erasmus+ projectaanvraag.

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Het programma en de locatie

Het programma vind je via deze link.

Dit contactseminarie vindt plaats in de Landcommanderij Alden Biesen.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 25 oktober 2019. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen.

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de kosten voor programma, de 3 overnachtingen (in een single room) en de maaltijden (vanaf woensdagavond 27/11 tot en met zaterdagmiddag 30/11). De reiskosten moet je zelf betalen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Renilde Reynders.

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier

Bijlagen