11
mei

contactseminarie: Inclusie in leerlingenmobiliteit (UITGESTELD)

Oval 1Created with Sketch.Bonn (Duitsland)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 11 mei 2020 van 16h00 tot woensdag 13 mei 2020 13h00

Stel je uiterlijk op 1 maart 2020 kandidaat

Het Duitse Nationale Agentschappen voor Erasmus+ (Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz) organiseert een conferentie over inclusieve leerlingenmobiliteit in het volgende Erasmus+ programma.

Doelstellingen en thema

De ambitieuze doelstelling van het volgende Erasmus+ programma is om leermobiliteit mogelijk te maken voor alle leerlingen in het schoolonderwijs. In het nieuwe programma zal leerlingenmobiliteit ook onder KA1 (mobiliteitsprojecten) mogelijk zijn. Daarbij wordt gestreefd naar het bevorderen van gelijke kansen en toegang. Inclusie en diversiteit zijn de sleutelprincipes die het voor scholen met leerlingen met een meer diverse achtergrond mogelijk maakt deel te nemen.

Vanuit ervaringen uit schooluitwisselingsprojecten onder het huidige Erasmus+ programma zal de conferentie zich buigen over de kansen en uitdagingen om leerlingenmobiliteit te implementeren vanaf 2021. Projectcoördinatoren, schoolvertegenwoordigers en nationale agentschappen van alle programmalanden krijgen de kans om ervaringen uit te wisselen over de mobiliteit van leerlingen en te werken aan mobiliteitsprogramma’s met aandacht voor inclusie en diversiteit. De conferentie biedt ook een forum om netwerken op te zetten en contacten te leggen om partners te vinden voor mobiliteitsprojecten in het nieuwe programma.

Wie kan deelnemen?

Epos nodigt 3 Vlaamse scholen uit die ervaring hebben met (inclusieve) leerlingenmobiliteit in het kader van schoolpartnerschappen (KA229) om aan dit seminarie deel te nemen. Per school mag één persoon (leerkracht of andere schoolvertegenwoordiger) deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Programma

Een gedetailleerd ontwerpprogramma vind je in de bijlage hieronder. De werktaal van de conferentie is Engels.

Bijlagen

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse scholen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier onderaan deze pagina. Je dient het formulier uiterlijk op 1 maart 2020 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

Epos kiest de geschikte kandidaten aan de hand van de volgende selectiecriteria:

  • je motivatie als school om hieraan te participeren;

  • de aansluiting van je school bij de doelgroep en het thema van het seminarie;

  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten. Hiervoor krijgt je school een forfait van €180. Het Duitse Nationale Agentschap betaalt de kosten voor 2 nachten (enkele kamer), maaltijden en de conferentie.

naar het online formulier

klik hier