EDT '19 Workshop 2.5 De taal van de Vlaamse arbeidsmarkt: een blik op taalvereisten in vacatures en talenkennis van werkzoekenden

Globalisering, migratie, interregionale mobiliteit, … dragen allemaal bij tot het belang van talenkennis op de arbeidsmarkt. Maar: welke taalvereisten worden gesteld door welke werkgevers, in welke beroepen? En (hoe goed) komt de talenkennis van de arbeidsreserve hieraan tegemoet? De cijfers verzameld door VDAB bieden alvast een eerste antwoord op deze en andere vragen over de taal van de Vlaamse arbeidsmarkt.

De werkvorm van deze workshop is een uiteenzetting: deze presentatie heeft vooral tot doel inzicht te creëren in de rol van talenkennis in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bedoeling is deelnemers vertrouwd te maken met enkele relevante statistieken aangaande dit thema. Er zal evenwel ook ruimte worden voorzien voor enige interactie en voor (bijkomende) vragen op het einde van de uiteenzetting.

Kristien Philippaers

Kristien Philippaers is expert monitoring arbeidsmarkt bij VDAB. Zij legt zich hoofdzakelijk toe op het vacatureluik (cf., de vraag op de arbeidsmarkt) en werkt in dat kader onder andere mee aan het maandelijkse vacaturebericht alsook aan de jaarlijkse knelpuntberoepenstudie van VDAB. Kristien is arbeidspsychologe en voltooide een doctoraat over inzetbaarheid van werknemers aan de KU Leuven.