7
okt
Contactseminarie

Internationaal contactseminaire ‘Participating and Learning Child’

Oval 1Created with Sketch.Tampere, Finland
Rectangle 505Created with Sketch. Zondag 7 oktober 2018 van 9h30 tot woensdag 10 oktober 2018 16h30

Stel je kandidaat uiterlijk op 7 juli 2018!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Finland organiseert een internationaal contactseminarie rond het activerende onderwijs voor jonge kinderen. Het vindt plaats in Tampere van zondag 7 oktober tot woensdag 10 oktober. De voertaal is Engels.

Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn leerkrachten en/of medewerkers van kleuterscholen, lagere scholen, opvangcentra en bijzonder onderwijs (doelgroep kinderen tussen 3 en 8 jaar oud), die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van strategische partnerschappen met Erasmus+ (KA2).

Doelstellingen van het contactseminarie

Het seminarie gaat dieper in op het activerend werken met jonge kinderen. Het activeren van kinderen is één van de hoofddoelstellingen voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang voor jonge kinderen. Een geactiveerd kind is blij, en treedt op als een actieve deelnemer in het plannen en beslissingen maken tijdens het eigen leerproces. Activerend leren geeft het kind een sterk gevoel van betrokkenheid door interactie en het bijdragen tot het leerproces door concrete suggesties – bijvoorbeeld door een nieuw spel, of een dagthema uit te proberen. Participerend leren heeft ook een effect op de sociale vaardigheden van het kind: conflicten of meningsverschillen worden samen met andere kinderen en vormers als een geheel bekeken. In activerend onderwijs krijgt ieder kind de mogelijkheid om betrokken te worden op zijn of haar eigen manier. In het Finse onderwijs systeem heeft het activerend onderwijs de laatste jaren een belangrijke plaats gekregen, en wel zeker sinds het Finse Nationale Curriculum voor Onderwijs voor Jonge Kinderen (2017). Het seminarie geeft pedagogen en leerkrachten de mogelijkheid om ervaringen te delen, te praten over uitdagingen en om manieren te vinden om de activering van kinderen tijdens het leren en in opvangcentra te vergroten. Het contact seminarie brengt professionelen van het onderwijsveld samen vanuit verschillende Europese landen, en biedt de mogelijkheid om te netwerken en te leren van de ideën en praktijken van de Europese collega’s. Het seminarie heeft als doel ideën te ondersteunen om naar een KA2-partnerschap toe te werken.

De doelstellingen van dit seminarie zijn:

  • het motiveren/aanmoedigen van een groter begrip van activerend werken met jonge kinderen
  • het ontwikkelen en gebruiken van gepast werkmateriaal voor jonge kinderen
  • ervaringen delen ivm. activerend onderwijs vanuit verschillende Europese organisaties
  • voorbeelden delen ivm. klasmanagement en strategiën delen
  • een voorbeeld te geven van kwaliteitsvolle opvang- en onderwijs mogelijkheden voor jonge kinderen in Finland (+ bezoek aan een kindergarten)

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 7 juli 2018.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan deel te nemen
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • de keuze van je afgevaardigde
  • voorkeur gaat uit naar organisaties die voor de eerste keer deelnemen aan een contactseminarie

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Finse NA (dwz: accommodatie voor 3 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen. Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Eline Paredis.

eline.paredis@epos-vlaanderen.be