16
okt
Contactseminarie

Internationaal contactseminarie ‘Inclusion scolaire pour les élèves handicapés et maladies/School inclusion for disabled and sick learners’

Oval 1Created with Sketch.Poitiers (FR)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 16 oktober 2017 van 8h45 tot vrijdag 20 oktober 2017 11h45

Dien je kandidatuur ten laatste op 1 juni in via het online formulier

Onze Franse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als titel ‘‘Inclusion scolaire pour les élèves handicapés et maladies/School inclusion for disabled and sick learners’’. Het vindt plaats op 16-20/10/2017 in Poitiers (Frankrijk).

Epos kan vertegenwoordigers van max. 3 Vlaamse organisaties laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten. Het Franse NA neemt de kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling contactseminarie

Het contactseminarie biedt de gelegenheid aan de deelnemers om ervaringen, expertise en materialen uit te wisselen rond “inclusief onderwijs”, in het bijzonder in functie van lerenden met een functiebeperking; met leermoeilijkheden en/of zwakke leerresultaten; en met gezondheidsproblemen. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over de mogelijkheden om op Europees niveau verder samen te werken via Erasmus+.

De werktalen zijn Engels en Frans (presentaties bv. zullen in het Engels of Frans zijn; er is geen vertaling voorzien).

Doelgroep

Het contactseminarie is bedoeld voor onderwijsinspecteurs, schooldirecties, opleiders van leerkrachten, onderzoekers en vertegenwoordigers van (onderwijs)ministeries. Er wordt een actieve deelname verwacht, evenals bereidheid tot het delen van ervaringen en interesse in het ontwikkelen en toepassen van methoden ter bevordering van inclusief onderwijs.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier onderaan. Het moet uiterlijk op 1 juni 2017 ingediend worden. Enkel de door Epos geselecteerde aanvragers kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren. Meer specifiek: de aansluiting van projectideeën bij de prioriteiten van Erasmus+ en bij het thema van het seminarie én de relevantie van het thema voor de reguliere werking van de organisatie
  • De aansluiting van de organisatie bij de doelgroep (cf. supra)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de organisatie om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De deelnemer kent voldoende Engels en Frans om dit contactseminarie te volgen en hij/zij heeft een duidelijk mandaat van de organisatie om zich tijdens dit contactseminarie te engageren voor een projectvoorstel

Wij geven daarnaast prioriteit aan organisaties die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien een aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten (€275 forfaitair), terwijl onze Franse collega’s de kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich nemen.

Stel je kandidaat

Naar het formulier

Klik hier