ma 8 oktober 2018

‘Ons Verhaal’ – een mooi resultaat van Erasmus+ in de volwasseneneducatie

In 2014 diende Vormingplus Limburg een Erasmus+/Kernactie 1-aanvraag in die goedkeuring kreeg. Eén van de doelstellingen was om een personeelslid zich te laten bekwamen in ‘digital story-telling’; de organisatie wou deze -voor hun nieuwe- verteltechniek integreren in haar werking.

Ellen Frissaer zocht en vond er een geschikte cursus over in Denemarken. Ze leerde er hoe je een verhaal samenstelt en hoe je dit op een digitale manier kan brengen. De cursus was sterk ‘hands-on’ gericht; Ellen keerde terug naar Hasselt in de volle overtuiging dat dit met haar doelgroep (sociaal-zwakkeren in onze samenleving) zou ‘werken’.

In het najaar 2017 vond ze in Hasselt een groep van 7 vluchtelingen die bereid was om met deze technieken hun verhaal te vertellen. 3 Nederlandstaligen (autochtonen) wilden eveneens meewerken. Met deze mensen per twee en/of in groep elkaars verhalen beluisteren, ze delen en weergeven, was zeer bijzonder en erg intens, zowel voor Ellen als begeleider als voor de deelnemers. Het werd voor allen een unieke en mooie ervaring. Het bracht hen dicht bij elkaar; het onderling respect en wederzijds begrip groeide. De resultaten, de digitale verhalen, zijn bovendien prachtig, ook al zijn sommige erg pakkend en schrijnend.

Ga zeker eens kijken naar deze verhalen op de website; je vindt ze onder de titel: 'Ons Verhaal'. Uit het feit dat de stad Sint-Truiden vroeg om dit initiatief dit najaar bij hen te herhalen met een nieuwe groep, blijkt dat het stadsbestuur deze nieuwe activiteit van Vormingplus Limburg apprecieert en positief beoordeelt. Dankzij de subsidies van Erasmus+ was het mogelijk voor Ellen om deze nieuwe techniek te leren kennen, er mee te werken en er zowel voor zichzelf als de deelnemers (vluchtelingen én autochtonen) bijzonder ‘grensverleggende’ ervaringen mee te hebben. Ellen wil met deze techniek zeker nog verder door Limburg trekken ! Ze heeft daarvoor haar kennis al doorgegeven aan 2 freelancers waarmee ze nu samenwerkt. Proficiat ! Dit bewijst hoe één kleine Erasmus+/KA1-beurs een groot verschil kan maken.

Meer informatie: Ellen Frissaer, Vormingplus Limburg – ellen.frissaer@vormingpluslimburg.be