wo 16 mei 2018

Curriculum in hoger onderwijs uitgedaagd

Van het hoger onderwijs wordt in toenemende mate verwacht dat het werkt aan internationalisering, innovatie, employability, burgerschap, democratisering, duurzaamheid, sociaal engagement, interdisciplinariteit … Hoe moet al dat alles worden vertaald naar het curriculum? In het kader van Eramus+ werkte de Vlaamse Onderwijsraad afgelopen jaar aan een project dat zich boog over die centrale vraag.

Het project vertrok van een discussietekst die werd voorbereid door de werkgroep Curriculum Design van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor. Die tekst werd verrijkt tijdens een workshop met internationale experten (mei 2017), en tijdens twee Peer Learning Activiteiten: een eerste in Brussel (november 2017), een tweede in de Tor Vergata Universiteit in Rome (maart 2018). De bijdragen van stakeholders, beleidsmensen en experten uit 12 landen (Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Kroatië, Frankrijk, Zweden, Nederland, IJsland, Slovenië, Italië en Spanje) leidden tot een slottekst, met een visie op curriculum design in de instelling hoger onderwijs, en een reeks praktijkvoorbeelden en lessons learned. Deze conclusies werden op hun beurt voorgesteld aan het brede Vlaamse veld tijdens een disseminatieconferentie in Brussel, op 18 april 2018. De Vlaamse instellingen hoger onderwijs hadden de kans hun visie op curriculum design te presenteren tijdens een postersessie.

Management van dit project werd voor de Vlor opgenomen door Isabelle De Ridder en Carine De Smet. Noël Vercruysse (departement Onderwijs en Vormign) was nauw betrokken als expert. De stuurgroep werd voorgezeten door Cis Van Den Bogaert (Vlir).