ma 1 juli 2019

Eerste 17 ‘Europese universiteiten’ geselecteerd

De eerste "Europese universiteiten" zijn gekend! Europese universiteiten zijn allianties tussen hoger onderwijsinstellingen uit heel Europa. Zij zullen de kwaliteit, aantrekkelijkheid en samenwerking van het Europese hoger onderwijs verbeteren en bevorderen. Drie Vlaamse universiteiten zijn er nu al bij.

Van de 54 ontvangen aanvragen werden 17 Europese universiteiten met 114 instellingen voor hoger onderwijs uit 24 lidstaten geselecteerd. Dit gebeurde op basis van een evaluatie door 26 onafhankelijke externe deskundigen, waaronder rectoren, professoren en onderzoekers, benoemd door de Commissie.

Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die een langetermijnstrategie delen en Europese waarden en identiteit bevorderen. Het initiatief is bedoeld om de mobiliteit van studenten en personeel aanzienlijk te versterken en de kwaliteit, inclusiviteit en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs te bevorderen.

Drie van de vijf Vlaamse universiteiten die een aanvraag deden werden geselecteerd: KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Universiteit Antwerpen (UA). In bijlage vind je de volledige lijst Europese universiteiten van de 17 Europese Universiteiten met hun partners.

Lees het persbericht op de website van de Europese Commissie. Daar wordt ook de volgende oproep voor aanvragers aangekondigd.

Bijlagen