do 3 november 2016

Verslag uitreiking Europees Talenlabel

Epos vzw reikte de ELIT-prijzen of de prijzen voor het Europees Talenlabel uit op 19 oktober tijdens een druk bijgewoonde conferentie over de resultaten van het onderzoek ‘Meertaligheid als Realiteit op School’ (MARS) . Het thema van het Europees Talenlabel (bepaald door de Europese Commissie) in 2016 was ‘Meertalige scholen en klassen: taaldiversiteit omarmen’, waarmee het immers naadloos aansloot bij het thema van het MARS-onderzoek.

De voorzitter van de jury, Mevr Karine Van Thienen, kon jammer genoeg onverwacht niet aanwezig zijn; zij werd vervangen door Renilde Reynders, verantwoordelijke voor het Europees Talenlabel bij Epos vzw.

De jury had een eervolle vermelding voor het initiatief ‘Filou et… nous !’ van De Vlinderboom – Rups uit Antwerpen. Deze kleuterschool laat nl in de 2de kleuterklas een moeder via een pop Filou met allerlei rijmpjes, liedjes… aan de slag in het Frans; initiatie Frans behoort voortaan tot het reguliere aanbod van de school.

De tweede en derde prijs van het Europees Talenlabel werd een gedeelde prijs die gewonnen werd door het Onderwijscentrum Gent en St Salvator Basisschool eveneens uit Gent. Het Onderwijscentrum Gent won met het project ‘Meertaligheid: een troef!’. De jury loofde dit project omdat het wetenschappelijk onderbouwd werd, het onmiddellijk bruikbaar en concreet materiaal levert voor zowel leraren, schoolteams, begeleiders, buitenschoolse opvang als ouders. Bijzonder sterk vond de jury de wijze waarop het werkt met collega-groepen. Bovendien biedt het de mogelijkheid aan scholen om een schoolspecifiek traject aan te vragen. Het is gebaseerd op het Europees Referentiekader en het inspirerend omdat het een goed signaal geeft qua openheid naar andere talen. Vandaar dat jury suggereerde om dit project niet te beperken tot het Turks maar het uit te breiden naar andere talen.

St Salvator Basisschool mikt met haar project ‘Mijn thuistaal mag er zijn!’ op kleuters en ouders. Het project biedt ruime ondersteuning door taaltrainers, kleuterjuffen en vrijwillige coaches aan kansarme gezinnen en immigranten. De ouder-kindrelatie staat er centraal; de opvoedingsvaardigheid en zelfredzaamheid van het gezin wordt er door bevorderd. Indien gewenst, is er een wekelijks huisbezoek buiten de schoolcontext. Het project plaatst de taalverwerving in een alledaagse concrete niet-schoolse context. Het initiatief stimuleert een positieve attitude tov andere talen; dit bevordert het welbevinden van de leerlingen. Bovendien vond de jury de aanwezigheid van een kernteam taal op school erg interessant.

Het project dat St Salvator Basisschool indiende, is eigenlijk gebaseerd op dat van het Onderwijscentrum Gent. Het was dus logisch dat beide organisaties een gedeelde prijs kregen: voor de geldprijs betekent dit elk € 450.

De eerste prijs ging naar Instapje + van vzw Kind en Taal uit Genk. Ook in dit project is het gezinsklimaat en de ouder-kind relatie zeer belangrijk; het stimuleert de betrokkenheid van de ouders van 13 kwetsbare Limburgse gemeenten. Het gaat om ouderbijeenkomsten met de leerkrachten/kleuterleidster erbij; huisbezoeken kunnen indien gewenst. Het project biedt nascholing, ondersteuning, coördinatie, methodiek- en materiaalontwikkeling. De overdraagbaarheid ervan is duidelijk: Antwerpen zal het project al overnemen. De juryleden noemen dit een ‘fantastisch project’ dat zowel innovatief als goed doordacht is, dat materiaal gratis ter beschikking stelt en dat door de sociale netwerking laagopleide ouders uit hun isolement haalt.

Vzw Kind en Taal ontvangt door deze eerste prijs € 1000.

Naast de geldprijzen krijgen de laureaten van het Europees Talenlabel een trofee, een officieel certificaat (ondertekend door de Europese Commissaris, Tibor Navracsics en de voorzitter van de ELIT-jury, Karine Van Thienen) en het recht om het logo van het Talenlabel 2016 te gebruiken in hun website, briefpapier enz.

De prijzen werden uitgereikt door Mevr Kristina Cunningham (van de Europese Commissie, directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur – Unit B2) en Mevr Jill Peiffer (directeur Epos vzw).

Jill Peiffer deelde mee dat we ELIT in het vervolg ‘het Europees Talenlabel’ zullen noemen en ze rondde de uitreiking af met de aankondiging van het thema in 2017, nl: ‘Language-friendly communities’. De lancering van en meer informatie over de nieuwe wedstrijd kan je verwachten in januari. Hou je Epos-nieuwsbrief dus in de gaten!

Meer info over de laureaten: