ma 10 september 2018

Vlaamse Erasmus+projecten over het Europees Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Erfgoed werd dan ook een prioritair thema in de Oproep 2018 voor Erasmus+ projecten voor de Kernactie 2 of de ‘strategische partnerschappen’.

Epos kon 6 van de ingediende projecten rond dit thema goedkeuren; 12 Vlaamse organisaties kregen in het buitenland de toestemming om onder leiding van een buitenlandse partner hierrond te werken. 16 van de 18 projecten worden in het schoolonderwijs uitgevoerd; 2 situeren zich in de volwasseneneducatie.

Bij de schoolprojecten gaat het vooral om uitwisseling tussen leerlingen uit verscheidene landen; erfgoed is een dankbaar en vruchtbaar thema hiervoor. Leerlingen zullen er leren over en door erfgoed met een focus op STEM, ICT…

Bij de projecten uit de volwasseneneducatie is er eentje gericht op Leermobiliteit (KA1) en eentje dat behoort tot de Strategische partnerschappen (KA2).

In onze volgende nieuwsbrieven zal je meer vernemen over deze projecten die dit najaar starten en nauw aansluiten bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.