12
jun
Contactseminarie

Stel je kandidaat voor 'Prison Education in Adult Education'

Oval 1Created with Sketch.Dublin
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 12 juni 2019 van 15h00 tot zondag 16 juni 2019 11h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 29 april 2019!

Het Iers nationaal agentschap, Léargas, organiseert in samenwerking met de Ierse Prison Education Association van woensdagavond 12 juni tot zondagochtend 16 juni 2019 een contactseminarie rond onderwijs en vorming aan gedetineerden.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

De doelstellingen van het contactseminarie:

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier bij voorkeur om een ‘strategisch partnerschap’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen of op het ontwikkelen van innovatie. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / het geven van vorming (teaching assignments) (dit is de leermobiliteit d.w.z. professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = kernactie 1)

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers of bij Epos.

Het gaat hier om projecten die gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

De thema’s van het contactseminarie

Onderwijs en vorming aan gedetineerden is het centrale thema van dit contactseminarie.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen: ouder worden in de gevangenis, bijzondere onderwijsnoden van de gedetineerde, mentale gezondheid, de gevangenis als therapeutische omgeving, leden van de trekkende bevolking of ethnische minderheden in de gevangenis, inclusie.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn:

  • Organisaties in de (non) formele volwasseneneducatie die bezig zijn met het geven of organiseren van vorming / onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen.

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Het programma

Een gedetailleerd programma vind je via deze link .

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 29 april 2019. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De kosten voor programma, de 4 overnachtingen (in een single room) de maaltijden en kofiepauzes (vanaf woensdag 12/06 tot zondagochtend 16/06) betaalt het agentschap in Ierland. Het hotel hoef je niet zelf te regelen: het gaat om een residentieel seminarie.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Renilde Reynders.

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier