Aanvraagjaar 2024

Wat is een Erasmusaccreditatie?

Een organisatie die individuele leermobiliteit beter wil inbedden in haar internationaliserings- en ontwikkelingsstrategie, kan ervoor opteren om een Erasmusaccreditatie in schoolonderwijs te verkrijgen. Eens ze over die Erasmusaccreditatie beschikt, kan de organisatie jaarlijks op een heel eenvoudige manier via een aanvraag voor een Project van een geaccrediteerde organisatie budget vragen om die strategische leermobiliteit te implementeren.

Een organisatie die de rol van consortiumcoördinator wil opnemen (een consortium is een verband van minimaal 2 Vlaamse organisaties) moet over een Erasmusaccreditatie beschikken om financiering van mobiliteiten voor dit consortium te kunnen aanvragen (financieringsaanvragen via een kortlopend project zijn hiervoor niet mogelijk).

De Erasmusaccreditatie voor schoolonderwijs wordt toegekend tot het einde van het Erasmus+-programma (31 december 2027) en geldt enkel binnen dit domein; een organisatie die ook in beroepsonderwijs en -opleiding en/of volwasseneneducatie een Erasmusaccreditatie wil verkrijgen, moet daarvoor een aparte aanvraag doen

Wie kan aanvragen? 

Op Vlaams niveau werd bepaald welke organisaties aanvragen voor Kernactie 1 kunnen indienen in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -beroepsopleiding en volwasseneneducatie. Hierbij werd als vertrekpunt genomen: ‘wat zijn ontvankelijke onderwijs- en vormingsprogramma’s in een specifiek domein?’.

KA1 – ontvankelijke organisaties

Lees meer

Wat is het Erasmusplan?

De kern van de aanvraag van een Erasmusaccreditatie is het Erasmusplan van de organisatie. Dit Erasmusplan, dat geformuleerd wordt voor een periode van 2 tot 5 jaar, geeft weer hoe de organisatie de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor individuele leermobiliteit zal gebruiken om de organisatie te verbeteren en al haar personeelsleden en lerenden, of ze nu wel of niet deelnemen aan de mobiliteitsactiviteiten.

Het Erasmusplan omvat 3 belangrijke delen die in de aanvraag moeten beschreven worden:

  • De doelstellingen

De organisatie formuleert zelf welke doelstellingen ze wil realiseren via mobiliteitsactiviteiten en geeft ook aan hoe ze zal nagaan of ze de doelstellingen realiseert.

  • De activiteiten

De organisatie geeft een overzicht van de geplande mobiliteitsactiviteiten.

  • Het management

De organisatie geeft aan hoe ze de mobiliteitsactiviteiten zal uitvoeren in overeenstemming met de Erasmus+-kwaliteitsnormen.

Hoe zijn de Erasmus+ kwaliteitsnormen?

Een organisatie die gebruik maakt van de Erasmus+-financiering, engageert zich om de leermobiliteit te organiseren conform deze set normen.

  • Bijdragen tot de objectieven van het programma
  • Goed beheer van de mobiliteitsactiviteiten
  • Kwaliteit en ondersteuning bieden aan de deelnemers
  • Resultaten en kennis delen

KA1 – kwaliteitsnormen Erasmus+

Meer weten

Welke activiteiten zijn mogelijk?

Er zijn activiteiten mogelijk voor lerenden en voor personeel. Het betreft grotendeels activiteiten voor het uitsturen van Vlaamse deelnemers naar het buitenland (enkel naar programmalanden), maar er zijn ook activiteiten waarbij men deelnemers uit het buitenland ontvangt.

KA1 – SCH – mogelijke activiteiten

Meer weten

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag voor een Erasmusaccreditatie in schoolonderwijs (code: KA120-SCH) gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP). Je vindt het aanvraagformulier KA120-SCH bij ‘Opportunities’.

Om in het EESCP te kunnen werken, heb je een EU-login nodig. Dit is een persoonlijke code die jou toelaat om in een IT-systeem van de Europese Commissie te werken.

Je doet de aanvraag namens een organisatie. De informatie over je organisatie is gelinkt aan de Organisation ID (OID) van je organisatie. Controleer zeker of je organisatie al over een OID beschikt.  Een nieuwe OID mag je pas creëren wanneer je organisatie nog geen OID heeft.

De deadline voor het indienen van voorstellen voor een project van een geaccrediteerde organisatie in schoolonderwijs is 1 oktober 2024 (oproepronde 2024) om 12:00 u ’s middags..

 

Zo vraag je een EU-login aan

Meer weten

Zo vraag je een OID aan

Meer weten

Zo vul je een aanvraagformulier in

Meer weten

Hoe gebeurt de beoordeling?

Alle aanvragen worden eerst gescreend op ontvankelijkheid (een administratieve controle).

De ontvankelijke aanvragen gaan door naar de inhoudelijke beoordeling: elke aanvraag wordt voorgelegd aan 2 externe experten die onafhankelijk van elkaar een evaluatie opmaken en die nadien een gezamenlijk standpunt formuleren.

De beoordeling omvat een inhoudelijke analyse en een score.

De beoordeling gebeurt in overeenstemming met de Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment. Hierin wordt gedetailleerd beschreven op welke aspecten een aanvraag wordt beoordeeld.

Aanvragen die in totaal een score hebben van minstens 70/100 en een score van minstens 50% in elk van de toekenningscriteria ontvangen de Erasmusaccreditatie.

 

Meer informatie

Webinar infosessie Erasmusaccreditatie

Meer weten

Programmagids

Meer weten