De behoefte om het potentieel van digitale technologieën voor onderwijs en leren te benutten en digitale vaardigheden voor iedereen te ontwikkelen is duidelijk toegenomen. Het Erasmus+ programma wil hier in investeren in lijn met de strategische prioriteiten van het  actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027).

We zetten samen in op de digitale transformatie.

Digitalisering was het Epos jaarthema in 2021. 

Het PolyFlip project

Het hoofddoel van PolyFlip was om de principes van blended learning en de flipped classroom te introduceren en aan te passen aan de ingenieurswetenschappen, met een specifieke focus op opleidingen polymeer-technologie. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met partners uit Oostenrijk, Slovenië, België, en Hongarije.

We laten Lut De Jaegher van de Arteveldehogeschool Gent aan het woord:

Meer weten

CVO Antwerpen

CVO Antwerpen, een centrum voor volwassenenonderwijs met verschillende campussen in en rond Antwerpen, heeft als voornaamste doelstellingen om het tweedekansonderwijs verder uit te bouwen en de cursisten bij te staan om geletterd te worden. Om dit te bereiken zet het centrum al enkele jaren volop in op digitaal ondersteund leren.

Meer weten

Leerlingen leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen tijdens buitenlandse stage

Het Atlas College in Genk, met 3.000 leerlingen verspreid over 75 studierichtingen, zet sterk in op innoverend onderwijs dankzij het Europees programma van Erasmus+. In het laatste jaar van een aantal studierichtingen worden buitenlandse stages georganiseerd, waarbij de leerlingen hun kennis en vaardigheden kunnen uitdiepen en verbreden. Dit geeft hen meer kansen op de arbeidsmarkt.

Meer weten

Fraternization rules!

Het GO! Atheneum Zelzate zet al jaren sterk in
op internationalisering. Dankzij Erasmus+ kunnen
de leerlingen van het zesde jaar TSO en BSO op
stage naar Frankrijk, Italië of Duitsland. Onder
de titel van ‘Fraternization rules!’ verblijven ze bij
de plaatselijke bevolking. Ze worden weggehaald
‘van onder de kerktoren’ en gestimuleerd in hun
Europees denken.

Meer weten

JOMA InterBIT

Op KNMC – JOMA in Merksem krijgen leerlingen
uit de derde graad Informaticabeheer de kans
om stage te lopen in Spanje. Met het Erasmus+
project ‘JOMA InterBIT’ scherpen ze hun ICTskills aan, verruimen ze hun blik op de wereld en
krijgen ze meer zelfvertrouwen om studies in het
hoger onderwijs aan te vatten.

Meer weten

Veertiendaagse stage in Kroatië

Op het KA Geraardsbergen krijgen de zesdejaars
van de richting Techniek-Wetenschappen
de kans om een Europese stage te lopen.
In een afvalverwerkend en waterzuiverend
bedrijf in Kroatië leren ze de technische en
wetenschappelijke vaardigheden die ze nodig
hebben in het latere werkleven. Ze ontwikkelen
ook hun sociale en emotionele skills, wat hen
sterker maakt in de maatschappij.

Meer weten

CRE-ATE project

Op vijf locaties in West-Vlaanderen organiseert
Syntra West vzw praktijkgerichte opleidingen
voor jongeren en volwassenen in zeer
uiteenlopende vakgebieden, met als doel hen
meer en sterker te doen ondernemen. Bij het
CRE-ATE project kregen de docenten tijdens
boeiende uitwisselingen de kans om geïnspireerd
te raken door docenten in een ander Europees
land.

Meer weten

Gamification in Interdisciplinary Education

Lees verder

A is for App

Lees verder

Digitale basisvaardigheden in Vlaanderen

Voor wie dacht dat de digitale kloof in Vlaanderen gedicht was, dan vertellen de laatste cijfers van Statistiek Vlaanderen een ander verhaal: 54% van de volwassen bevolking beschikt minstens over digitale basisvaardigheden. Dat betekent dat 46% die vaardigheden nog niet heeft.

Digitale basisvaardigheden nemen af met de leeftijd, en naargelang scholingsgraad en inkomen dalen. Het geslacht en geboorteland maken kleinere verschillen. Digitale vaardigheden en inclusie gaan dus duidelijk hand in hand en blijven terecht prioriteiten voor het Erasmus+ Programma.

Meer weten