Het Erasmus+ programma is een belangrijk instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te vergaren over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Het programma vergroot de mogelijkheden voor mobiliteit naar groene toekomstgerichte gebieden. Dit bevordert de ontwikkeling van competenties, verbetert loopbaanperspectieven en geeft deelnemers kansen die van strategisch belang zijn voor de duurzame groei van onze planeet. 

Zo werken we samen aan de doelstellingen van Europese green deal.

Epos CO2-neutraal

Ons groene hartjes lopen over van trots: Epos kreeg net het CO2-neutraal certificaat. Hoeveel onze uitstoot bedraagt en hoe we die compenseren, lees je hier.

Epos CO2-neutraal

De klimaatspeelplaats

De afgelopen jaren werd het lerarenteam geprikkeld om over het muurtje te kijken. Via onder andere het Erasmus+ dossier ‘Speelgroenplaats en de buitenklas’ kregen leerkrachten van de school de kans om in Italië, Oostenrijk, Finland en Schotland ‘outdoor learning’ in de praktijk te ervaren.

Klimaatspeelplaats

Duurzaam Erasmussen

Download de brochure