Het Erasmus+ programma is een belangrijk instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te vergaren over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Het programma vergroot de mogelijkheden voor mobiliteit naar groene toekomstgerichte gebieden. Dit bevordert de ontwikkeling van competenties, verbetert loopbaanperspectieven en geeft deelnemers kansen die van strategisch belang zijn voor de duurzame groei van onze planeet. 

Zo werken we samen aan de doelstellingen van de Europese green deal.

Ecologische duurzaamheid was het Epos jaarthema in 2022. 

Epos CO2-neutraal

Ons groene hartjes lopen over van trots: Epos kreeg net het CO2-neutraal certificaat. Hoeveel onze uitstoot bedraagt en hoe we die compenseren, lees je hier.

Epos CO2-neutraal
Ontdek het VOX-zine rond Ecologische duurzaamheid
Download

L’Ecolibris

 

Als leerkracht Frans wilde Liesel Vertommen haar vak aangenamer maken voor de leerlingen. Ze besloot een eTwinning project op te starten samen met een Italiaanse school rond het thema ecologische duurzaamheid. Het doel: de leerlingen stimuleren om meer Frans te spreken en meer plezier te halen uit de lessen, en hen doen nadenken over het milieu en welke acties ze kunnen ondernemen voor de toekomst.

 

Lees meer

From fossil to green: learning from our heritage to grow in a shared future

Cultureel erfgoed is overal aanwezig en het is ideaal om leeractiviteiten aan te koppelen. Het Inspirocollege in Houthalen gebruikte het om een Europees project op te zetten waarbij leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar meer inzicht krijgen in hun geschiedenis en identiteit. Hierbij worden ze gestimuleerd om na te denken over de grote uitdagingen van de toekomst, zoals duurzame energie en de klimaatcrisis.

 

Lees meer

Education for Sustainable Futures

Sinds 2011 is Act4Change een voortrekker op vlak van duurzaamheidseducatie bij jongeren. De organisatie bereikte met haar trainingen tot voor kort vooral mensen uit eigen land, die de nood voelen om een concrete duurzame impact te creëren. Door de jaren heen groeide de ambitie om een internationaal netwerk uit te bouwen waarbinnen jongeren uit heel Europa hun duurzaamheidscompetenties kunnen ontwikkelen. Dit leidde tot het project ‘Education for Sustainable Futures’, een samenwerking met het internationale opleidingscentrum ULEX.

 

Lees meer

Nemo 2021 sous nos mers

In het schooljaar 2020-2021 namen de leerlingen van de derde graad van het Kardinaal van Roey-instituut in Vorselaar deel aan het eTwinning project ‘Nemo 2021 sous nos mers – Kardinaal van Roey-instituut Vorselaar sous nos mers’. Het doel: hen stimuleren om na te denken over de toekomst van de planeet, en hen bewust maken van het belang van het beschermen van onze zeeën, oceanen en maritieme grondstoffen.

 

Nemo 2021 sous nos mers

 

The Ocean’s Rescuers

De leerkrachten van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Qworzó in Merksplas ondervonden dat Sep en Sander, twee hoogbegaafde leerlingen, een extra uitdaging nodig hadden om geboeid te blijven in de klas. Als leerkracht in het secundair onderwijs is Marie-Leet Bens met pensioen, maar ze begeleidt nog steeds Franse taalateliers in de lagere school van Merksplas als vrijwilliger. Samen met de directie, de leerkrachten, de jongens en hun ouders besloten we om hen een extra uitdaging te bieden via eTwinning”. Concreet betekende dit dat de twee jongens gingen samenwerken met klassen van de eerste graad secundair in Franse en Italiaanse partnerscholen.

 

The Ocean’s Rescuers

Sustainable Tourism

Duurzaam toerisme wordt tegenwoordig beschouwd als het wenselijke model voor toeristische ontwikkeling. Zeker in beschermde natuurgebieden is het ‘het nieuwe normaal’ geworden. De coronapandemie heeft die behoefte doen toenemen, aangezien steeds meer mensen beschermde natuurgebieden beginnen te bezoeken als gevolg van reisbeperkingen en om te drukke plekken te mijden. Het is uiteraard een positieve zaak dat veel mensen deze gebieden (her)ontdekken. Maar tegelijk verhoogt het de druk op de natuur, waardoor een duurzame aanpak van het toerisme meer dan ooit vereist is”, weet Prof. dr. Elke Hermans van UHasselt.

 

Sustainable Tourism

En route to 2030

In het schooljaar 2020-2021 werd in de Handelsschool Aalst het eTwinning-project ‘En route to 2030’ opgestart. Het doel was om de leerlingen kritisch te laten nadenken over de toekomst van de wereld, met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad. Ze werkten hiervoor samen met 3 andere Europese scholen.

 

Lees meer

 

Het project BIOTALENT

 

Leerkrachten, opvoeders en andere professionals moeten de juiste opleiding kunnen krijgen om hun competenties op het vlak van biodiversiteit te verbeteren en zo hun biodiversiteitsgeletterdheid te verhogen. Op die manier worden zij en hun leerlingen gemotiveerd om meer te weten te komen over biodiversiteit en zich in te zetten voor het behoud van de biodiversiteit in Europa. Daarom ontwikkelde het project BIOTALENT van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een innovatieve blended e-learning cursus over biodiversiteit.

 

BIOTALENT

The Sustainable Chocolate Chain’ in Ter Groene Poorte Brugge

Chocolade is niet weg te denken uit de Brugse binnenstad. Daarom bracht het project ‘The Sustainable Chocolate Chain’ de cacao-telers uit Kameroen en onderzoekers van de landbouwschool uit Nantes naar de bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge om hen de schitterende resultaten te tonen van het duurzaam en kwaliteitsvol verwerkingsproces van de cacao-bonen. Bovendien gaan 4 leerlingen van de school met Erasmus+ op stage naar Kameroen. Een primeur in Erasmus+!

 

The Sustainable Chocolate Chain

Het E.A.R.T.H.-project

E.A.R.T.H. is een KA229-project (for schools only) van de Gemeentelijke Kleuterschool Blauwe Poort in Kortrijk en wil de kleintjes bewuster doen omgaan met het milieu (because small hands, small things can save the planet!). Met de ondersteuning van Mos Vlaanderen (Milieu op School) en het kaMOShibaiverhaal ‘Terra is ziek’ leren de kinderen onze planeet gezond te houden. De Blauwe Poort kreeg bezoek van haar partners uit Cyprus en Slovenië en deze kregen veel concrete ideeën mee om thuis uit te proberen.

 

E.A.R.T.H.-project

De klimaatspeelplaats

De afgelopen jaren werd het lerarenteam geprikkeld om over het muurtje te kijken. Via onder andere het Erasmus+ dossier ‘Speelgroenplaats en de buitenklas’ kregen leerkrachten van de school de kans om in Italië, Oostenrijk, Finland en Schotland ‘outdoor learning’ in de praktijk te ervaren.

 

Klimaatspeelplaats

 

Nieuws vanuit de Europese Commissie

  • We weten intussen vanuit de Europese Commissie dat Europa heel ambitieus is op gebeid van ecologische duurzaamheid, dit is dan ook een van de hoofdprioriteiten.

 

Het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden is de grootste uitdaging en kans van onze tijd. Het gaat erom nu daadkrachtig op te treden” – Ursula von der Leyen, voorzitter van de EC.

Lees hier het voorstel voor een aanbeveling van de raad over het leren over ecologische duurzaamheid

  • Wil je deel uitmaken van het online samenwerkingsplatform van ‘Education for Climate’, zodat je actief kunt deelnemen aan alles wat je voor je ziet? Aarzel dan niet langer en registreer je snel via deze link. 

Duurzaam Erasmussen

Download de brochure