wo 12 juli 2017

Alle reserve projecten individuele leermobiliteit gefinancierd

Dankzij een budgetsherschikking zijn kan Epos alle Kernactie 1-projecten (KA1) voor individuele leermobiliteit in het Schoolonderwijs (KA101) en het Volwassenenonderwijs (KA104) met een voldoende score (minstens 60 op 100) financieren. In een eerste fase kwamen enkel de projecten met de hoogste score in aanmerking voor financiering. Projecten die voldoende kwaliteitsvol werden bevonden maar een lagere score kregen werden op de reserve geplaatst.

Er was nog €719.805 nodig om deze reserveprojecten alsnog te financieren, €58.625 voor KA104 (volwassenenonderwijs) en €661.180 voor KA101 (schoolonderwijs).

De geslaagde projecten voor het beroeps- en technisch onderwijs (KA102) konden allemaal gefinancierd worden met het voorradige budget.

Alle reserveprojecten werden reeds gecontacteerd met dit nieuws.