di 17 november 2020

Een buitenlandse student op je school

The World@School is een project dat wordt uitgerold door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), met steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het doel van het project is om internationale studenten van Vlaamse hogescholen of universiteiten in contact te brengen met scholen. Als school kan je een student in je les uitnodigen om een presentatie of workshop te geven. Het thema of de activiteit wordt door de school en de student in onderling overleg bepaald. Na de activiteit wordt de internationale student vergoed door VLUHR. Voor de scholen is het aanbod volledig gratis, ter ondersteuning van de internationalisering op school.

Ook in schooljaar 2020-2021 wordt The World@School verdergezet. Deelnemen is heel eenvoudig. Om het bezoek van een internationale student aan te vragen, kunnen scholen het aanvraagformulier invullen op de website van de VLUHR. In het kader van de COVID-19 pandemie zijn ook virtuele bezoeken van internationale studenten mogelijk.