ma 27 mei 2019

Erasmus+: keerpunt in leven van 5 miljoen studenten

Ruim driekwart van de Erasmusstudenten vindt een job na drie maand dankzij hun internationale ervaring. Ze voelen zich ook meer Europeaan en kunnen beter om met diversiteit op de werkplek. De Universiteiten met Erasmus+-partnerschappen zijn dan weer beter voorbereid op het digitale tijdperk, ontwikkelen innovatieve leermethoden en curricula die meer gericht zijn op de arbeidsmarkt. Dat zeggen twee recente studies gemaakt in opdracht van de Europese Commissie.

Erasmusstudenten succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière

Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie naar de impact van Erasmus+ op studenten en academisch personeel. 80% vond binnen drie maanden een baan nadat ze afstudeerden en 72% zegt dat hun buitenlandervaring hen geholpen heeft bij hun carrièrekeuze. Negen op de tien alumni van Erasmus+ maakt dagelijks gebruik van de vaardigheden en ervaringen opgedaan tijdens zijn Erasmusuitwisseling. Vooral de zachte en interdisciplinaire vaardigheden zijn doorslaggevend, omdat bedrijven daar het meest behoefte aan hebben.

"Het is indrukwekkend te zien hoe Erasmus+ jongeren in staat stelt op de moderne arbeidsmarkt en in een meer diverse samenleving te gedijen.”

Tibor Navracsics

Meer dan 90% van de Erasmus+-studenten kan ook beter samenwerken met mensen uit andere culturen en voelt zich meer Europeaan. De impact is het grootst bij studenten die vóór hun uitwisseling minder overtuigd waren van de EU en bij studenten die in een land zijn geweest waarvan de cultuur nogal van hun eigen cultuur verschilt. Van alle Erasmus+-studenten identificeren studenten uit Oost-Europa zich het meest met de EU.

Universiteiten inclusiever en innovatiever

Daarnaast is 80% van de hoger onderwijsinstellingen dankzij Erasmuspartnerschappen beter voorbereid op de digitale transformatie, zo blijkt uit een tweede studie van de Commissie. Zij gebruiken nu meer nieuwe technologieën in hun lesmethoden en ontwikkelen innovatieve curricula. Bovendien verklaarden twee van de drie deelnemende universiteiten dat EU-projecten ook sociale integratie bevorderen in het hoger onderwijs en discriminatie tegengaan.

Context

De twee studies bekeken het effect van het Erasmus+ programma op individuen en organisaties. Voor de eerste studie werden ongeveer 77 000 antwoorden geanalyseerd van ongeveer 47 000 Erasmus+- studenten, 12 000 afgestudeerden en 10 000 medewerkers met Erasmus+ -ervaring. De conclusies van de tweede studie zijn gebaseerd op de antwoorden van 504 hogescholen en universiteiten actief in 258 strategische partnerschappen.

Je kan de studies enkel in het Engels te downloaden.