di 10 oktober 2017

EU-VITAL project (KA 2)

Op 22 september 2017 werden in Hasselt de resultaten van het EU-VITAL project voorgesteld aan een breed publiek. Dit project is gefinancierd met EU-middelen voor de Erasmus+ strategische partnerschappen in het domein van het hoger onderwijs. Het project liep van oktober 2015 tot september 2017. Het partnerschap bestond uit drie Europese universiteiten (Universiteit Hasselt, University of Central Lancashire, Universiteit van Amsterdam) en HT2 Limited (privaat open source bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk)

Het EU-VITAL project gaat over learning analytics in het hoger onderwijs, geïmplementeerd in 4 types online taalcursussen en wiskundecursussen (afstandsleren en blended learning).

Met “Learning Analytics” wordt bedoeld dat de activiteiten van lerenden (in casu studenten uit het hoger onderwijs) in (meestal) online leeromgevingen gelogd, gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd worden met als bedoeling het leerproces en de context waarin dit plaatsvindt beter te begrijpen en te verbeteren. Wie graag meer wil weten over Learning Analyctics, kan de key note speech van Niall Sclater (auteur van Learning Analytics explained) beluisteren.

Wat zijn de doelstellingen van het project?

  • Nagaan of studenten online tools gebruiken zoals bedoeld in het cursusontwerp
  • Bestaande leerpatronen in kaart brengen
  • Gebruikersprofielen identificeren en leergedrag in verband brengen met leersucces
  • Al vroeger mogelijke problemen detecteren en feedback geven aan studenten en hun opleiders in de vorm van leerdashboards (visualisatie van de gegevens) zodat bijgestuurd kan worden terwijl de cursus nog loopt

Tot welke bevindingen zijn de onderzoekers gekomen?

  • Conform het cursusontwerp plant de grote meerderheid van de studenten zijn online activiteiten in functie van de lessen (1 dag ervoor of de dag zelf) en de examens en stemmen ze hun leeractiviteiten af op de inhouden van het wekenschema
  • Voor de meeste cursussen hangt meer online activiteit samen met hogere examenresultaten. Dit hangt echter af van het type cursus.
  • Meer tijd doorgebracht op het online platform is niet altijd een indicator voor efficiënter leren.
  • Sommige leeractiviteiten worden significant meer uitgevoerd door succesvolle studenten.
  • Voor sommige metingen is er een positieve correlatie met studiesucces (bv. aantal sessies), voor andere een negatieve (bv. intensief studeren om grote hoeveelheden leerstof in een korte tijd verwerken, in het Engels aangeduid met de term “cramming”).
  • De statistische analyse en process mining hebben interessante verbanden en patronen blootgelegd. Het gaat hier niet om het vinden van causale relaties (een verklaring van het studiesucces) maar de nieuwe inzichten worden gebruikt als feedback voor de leerdashboards die binnen het project ontwikkeld werden op maat van de verschillende cursussen. Door in real-time hun leervoortgang en –prestaties op te volgen worden enerzijds studenten gemotiveerd om meer bewust te zijn van hun leergedrag en hun zelfstandig leren bij te sturen waar nodig en kunnen anderzijds docenten en studentenbegeleiders op tijd achterhalen waar zich problemen voordoen met de leerstof en welke studenten meer begeleiding nodig hebben.

Meer informatie vind je op de website van het EU-VITAL project.