wo 5 juni 2019

Geteld en berekend: cijfers individuele leermobiliteit (KA1) 2019

De geselecteerde projecten voor individuele leermobiliteit en 2019 (KA1) zijn bekend. We kregen 181 aanvragen binnen, 161 krijgen financiering van Erasmus+. Epos wenst deze projecten veel succes toe.

Omdat we minder aanvraag kregen voor individuele leermobiliteit in het beroepsonderwijs en -opleiding (KA102) en charterhouders (KA116), organiseert Epos een tweede oproep voor deze acties. Je vindt meer info op onze website.