ma 8 oktober 2018

HOMO’POLY: Erasmus KA2 project in de kijker

Het Erasmus+ strategisch partnerschap (KA2) wil begrip en aanvaarding promoten van diversiteit op school, en meer bepaald van homosexualiteit. 8 landen werken samen aan dat project, waaronder de KU Leuven voor België. De universiteit van Maastricht coördineert.

KU Leuven organiseert een conferentie op 17 en 18 mei.

Deze conferentie wil het begrip en de acceptatie van diversiteit bevorderen, met name homoseksualiteit. Onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol bij het elimineren van de sociale voedingsbodem voor homofobie en bij het bieden van een veilige, beveiligde ruimte voor jongeren om hun seksuele geaardheid en genderidentiteit te verkennen. Ondanks opmerkelijke vooruitgang in sommige delen van de wereld, illustreren de ervaringen van de LGBT-gemeenschap dat onderwijssystemen nog steeds grotendeels niet aan deze verwachtingen voldoen.

Deze conferentie wil bijdragen aan een beter begrip van homoseksualiteit in het secundair en hoger onderwijs. De conferentie richt zich op docenten aan hogescholen en universiteiten, docenten in het secundair onderwijs, beleidsmakers en vertegenwoordigers van sectororganisaties. Conferentiedeelnemers zullen inzichten krijgen uit een grote vergelijkende analyse in 8 Europese landen, evenals de effecten van het leven in een gezin van hetzelfde geslacht op testscores, voortijdig schoolverlaten en de arbeidsmarkt. Bovendien biedt de conferentie praktische workshops over didactisch materiaal voor secundair en tertiair onderwijs.

De conferentie vindt plaats tijdens de internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie. De conferentie wordt georganiseerd door het onderzoekscentrum 'Leuven Economics of Education Research' (LEER) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven en de partners in de EU.

Je verneemt alles over het project en de eindconferentie op de website Homo'poly-project.

Registreer je hier.