wo 13 september 2017

Mobiliteit voor studenten en personeelsleden met een functiebeperking naar partnerlanden (KA107)

Hoger Onderwijsinstellingen (HEI's) die in 2017 een KA107-project (mobiliteit met partnerlanden) hebben, kunnen een mobiliteit aanvragen voor studenten en personeelsleden met een functiebeperking voor 3 "budgettaire enveloppen": Westelijke Balkan, zuidelijke Mediterraanse landen en Centraal Azië.

Per budgettaire enveloppe is een budget van 5000 € beschikbaar. Het budget is dus beperkt en de aanvragen worden behandeld op basis van het principe "first come, first served".

De HEI's doen een aanvraag bij Epos. Hun studenten en personeelsleden kunnen dat niet zelf doen.

Verder brengt Epos de HEI's op de hoogte van de aanvraagprocedure.