vr 10 juli 2020

Project in de kijker: De Facto

Wat is De Facto?

Fake news, mis- en desinformatie en de daarmee gepaard gaande misleiding is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Iedereen, zeker jongeren, gebruikt sociale media om op de hoogte te blijven van wat er gaande is in de wereld. Maar wist u dat desinformatie vijf maal sneller gedeeld wordt op sociale media dan betrouwbaar en genuanceerd nieuws? Wie/wat moeten we nog geloven? Het is voor velen een moeilijke zoektocht door een overvloed aan informatie die ons iedere dag bereikt. Dus zeker ook geen evidentie voor leerlingen.

De Facto wil leerkrachten en docenten ondersteunen in hun belangrijke en moeilijke opdracht om leerlingen weerbaarder te maken tegenover nepnieuws en desinformatie. Op basis van cognitieve wetenschappen voorzien wij achtergrondkennis over de werking van ons brein. Wie vinden mensen geloofwaardig? Waarom staan we zeer kritisch tegenover sommige info en aanvaarden we andere info zonder er verder over na te denken? Hoe komt het dat sommige onderwerpen tot polarisatie leiden waardoor een debat bijna onmogelijk wordt?

We bundelden deze kennis in vier basispijlers. Veel leerkrachten worstelen met het feit dat ze leerlingen niet kunnen overtuigen, ondanks het feit dat wetenschappelijke argumenten hun denkbeeld tegenspreekt. Door de vier basispijlers kan je dit beter begrijpen en kan je erop inspelen.

Daarnaast ontwikkelden we een raamwerk om op een snelle en efficiënte manier te kunnen inschatten of een bron betrouwbaar is of niet. Wat is het verschil tussen mis- en desinformatie? Welke desinformatietypes bestaan er? Hoe gevaarlijk zijn ze? Hoe kan je weten of een bron betrouwbaar is of niet? We staan ook stil bij de manieren waarop desinformatie mogelijks in de onderwijspraktijk terecht komt.

Lesmateriaal

We bieden natuurlijk ook kant en klaar lesmateriaal aan. We richten ons op de derde graad secundair onderwijs. Op de website staan zeven casestudies over diverse actuele thema’s waar veel desinformatie rond bestaat en we suggereren gepaste lesmethodes. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf ontdekken welke bronnen betrouwbaar(der) zijn en welke niet. De Facto wil leerlingen ook aanleren om zelf nepnieuws te creëren. De digitale tools om dit te realiseren vind je terug op de website. We zijn ervan overtuigd dat als ze merken hoe makkelijk dit is, ze bewuster zullen omgaan met nieuwsfeeds die ze zien verschijnen op sociale media én desinformatie minder snel zullen delen.

Materiaal en informatie

De vier basispijlers, het raamwerk, het lesmateriaal en de digitale tools om nepnieuws te genereren, zijn te vinden op onze website. Je kan De facto ook volgen op onze Facebookpagina. Door covid-19 hebben wij geen nascholingen kunnen organiseren. Daarom hebben we een on demand webinar ontwikkeld. Leerkrachten kunnen die gratis raadplegen door zich in te schrijven via deze link.