wo 13 maart 2019

Project in de kijker: 'On a journey with the artist'

De musical “On a journey with the artist” won vorig jaar de Balense cultuurprijs (publieksprijs). Deze musical was het eindwerk van een driejarig Erasmus+ project met dezelfde titel, gecoördineerd door de basisschool De Bosmier in Balen. Epos ging even op bezoek.

We ontmoeten Greet Snoeck. Ze is directrice van de school en tegelijk coördinatrice van het project. Ze heeft trouwens een jarenlange ervaring met Europese projectwerking.

Wat wou je bereiken met je project?

Met ons project wilden we de horizon verruimen van zowel onze leerkrachten als onze leerlingen. Het uitgangspunt was kunst. Alle kunstvormen werden erin betrokken. Beeldende kunsten, drama en muziek. De mascotte Jan maakte een rondreis in Europa en naar alle partnerlanden en gaf de leerlingen verschillende opdrachten over kunst: bij voorbeeld een powerpoint presentatie maken over een Belgische kunstenaar, kunstwerken namaken, typische Belgische liedjes kiezen...

De musical was de bekroning van jullie project met dezelfde titel. Wat was de rol van de leerlingen in de musical?

De musical was het reisverhaal van de mascotte Jan naar de 6 partnerlanden. Overal waar hij kwam verzamelde hij kunstwerken en liederen van het land. De leerlingen zongen deze liederen in de musical en voerden de typische dansen uit.

De meeste Spaanse gastgezinnen deden hun uiterste best om een Belgisch gerecht aan te bieden.

Greet Snoeck

Hebben jullie nog andere eindproducten gemaakt?

Jazeker. We maakten een brochure van alle opdrachten die onze mascotte gaf. Dat waren eigenlijk lesvoorbeelden van de leerkrachten plastische en muzikale vorming. De beste lesopdrachten werden gebundeld in een brochure en naar de lerarenopleiding van Thomas More gestuurd.

De leerlingen van het derde leerjaar maakten een Spaans woordenboek. Ze kozen een woord dat ze graag in het Spaans zouden kennen. Zo ontstond een woordenboek met Spaanse woorden.

We hielden ook een website bij met alle activiteiten en resultaten.

De uitwisseling met de Spaanse school was ook een heel opwindende belevenis. Het was een belangrijk moment voor de leerlingen. Tijdens de uitwisseling logeerden de kinderen twee nachten bij een gastgezin om zo de plaatselijke (eet)cultuur beter te leren kennen. Het grappige was dat de meeste gastgezinnen hun uiterste best hadden gedaan om een Belgisch gerecht aan te bieden, bereid op heel eigen wijze.

Welke problemen kom je zoal tegen als je een project wil opstarten met verschillende buitenlandse partners?

Het grootste probleem zijn de complexe aanvraagformulieren en ook het verslag is een zware kluif. Het tweede probleem waren de deadlines: in begin van het schooljaar maakten we een planning met alle activiteiten en de deadline waarop de partners ermee klaar moesten zijn. Het was moeilijk om ervoor te zorgen dat elke partner deze deadlines respecteerde.

Maakte je ook gebruik van eTwinning?

Jazeker: we hebben eigen pagina op de eTwinning TwinSpace. Daarop plaatsen we alle werkjes van de leerlingen.

Wat was de rol van de ouders?

De ouders fungeerden sowieso als gastgezinnen. Verder hielpen ze mee met het decor en de kostumering van de musical. Een van de ouders was directeur van een tekenacademie, een ander componist...

Betekent zo’n project veel werk buiten de lesuren of kan veel geïntegreerd gebeuren?

Voor mij als coördinator betekent dat zeker veel extra werk. Vooral in administratie en planning kruipt tijd. De betrokken leerkrachten vergaderen buiten de lesuren om allerlei zaken te bespreken. De meeste projectactiviteiten vallen binnen het bestaande curriculum. Voor de leerlingen is dat dus meestal geen extra belasting.

Was dit je eerste Europees project?

Onze school is al sinds de tijd van Comenius actief met internationalisering. In die tijd duurden de projecten twee jaar. Het Erasmusproject liep over drie jaar. Misschien is dat de reden waarom de impact van het project veel groter was dan de jaren voordien.

Doen jullie ook stafmobiliteiten (KA1)?

De school heeft geen KA1-project individuele leermobiliteit. Wél komt er volgend jaar een Spaanse leerkracht bij ons op Jobshadowing.

Zijn jullie bezig met een nieuw E+ project (KA229)?

Neen. Een Erasmus+ project vergt heel veel van de coördinerende school. Daarom hebben we nu een sabbatjaar ingevoegd. Wel komen de Spaanse leerlingen dit schooljaar op bezoek.. Maar na dit sabbatjaar zal de Bosmier zeker opnieuw actief worden in Erasmus+

Dankjewel Greet