ma 20 november 2017

Sector Skills Alliances in 2018 Erasmus+ oproep

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden hebben tot doel de vaardigheidskloof ten aanzien van een of meer beroepsprofielen in een specifieke sector te dichten. Dit doen ze door bestaande of opkomende, sectorspecifieke arbeidsmarktbehoeften in kaart te brengen (vraagzijde) en door initieel en voortgezet beroepsonderwijs op alle niveaus beter te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt (aanbodzijde).

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan digitale vaardigheden en groene vaardigheden.

Drie activiteiten worden ondersteund:

 • Perceel 1: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op het vaststellen van vaardigheidsbehoeften zullen op sectoraal niveau werken om duidelijk en gedetailleerd aan te tonen wat de behoeften en lacunes zijn.
 • Perceel 2: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en -opleiding zullen werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van gemeenschappelijke opleidingsinhoud voor beroepsgerichte programma's voor een of meer verwante beroepen in een sector, alsook aan onderwijs- en opleidingsmethoden.
 • Perceel 3: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de uitvoering van een nieuwe strategische aanpak ("blauwdruk") van sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden. In de huidige oproep tot het indienen van voorstellen zal de blauwdruk ten uitvoer worden gelegd in zes sectoren die te kampen hebben met ernstige vaardigheidstekorten: Additive manufacturing, Bouwnijverheid, Zeescheepvaart, Op papier gebaseerde waardeketen, Duurzame energie en groene technologieën, IJzer- en staalindustrie.
 • Het budget voorzien voor de co-financiering van projecten is op 28 miljoen Euro geraamd. Een beurs kan gaan van 330.000 Euro (Perceel 1) tot 4.000.000 Euro (Perceel 2). Verwacht wordt dat 15 projectvoorstellen in aanmerking zullen komen voor financiering.

  De deadline voor aanvragen is 28 februari 2018.

  Voor vragen kan je terecht op emailadres EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu of op de website van het EACEA.

  Op 1 december 2017 vindt een online infosessie plaats.

  Veel succes.