ma 3 juni 2019

Tweedaagse over samenwerkend leiderschap

Op 16 en 17 mei 2019 organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweedaagse in hotel Aezaert in Blankenberge voor de disseminatie van hun lopend project ‘Samenwerkend leiderschap in leren’ (2017-1-BE02-KA104-034541). Hiermee trachtte men zowel de deelnemers aan het project, alsook andere CVO’s, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te bereiken. De opkomst was groot. Ook Epos volgde een dag mee.

Gastpreker op de tweedaagse was Scott Albon, adjunct-directeur van het Barnwood Park Arts College, die men gedurende het project in Slovenië heeft ontmoet als trainer van één van de cursussen. Hij wist met zijn aangename vertelstijl en interactieve manier van werken de deelnemers aan de tweedaagse te boeien en mee te nemen in de wereld van observatie, reflectie, peer coaching… met het oog op het bevorderen van schoolverbetering.

De nieuwe technieken, de zogenaamde protocollen, die men tijdens de buitenlandse cursussen leerde, werden verder ingeoefend in kleine groepen. De combinatie van theorie en praktijk motiveerde de deelnemers en schepte een helder beeld van zaken die men dankzij het project heeft geleerd. Hopelijk slagen de deelnemende CVO’s erin verschillende inzichten en praktijken die gedurende de tweedaagse aan bod kwamen, te dissemineren en implementeren binnen de eigen organisatie.

Graag willen we Tim Van Aken, projectcoördinator Internationalisering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en zijn fantastisch team feliciteren voor dit initiatief. Wij kijken er naar uit in de toekomst nog meer van jullie te zien en horen!