ma 19 april 2021

VACATURE: consulent/medewerker 'Samenwerking en internationalisering'

Solliciteer tot en met 9 mei

Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Binnen Epos staat het Team Samenwerking en Internationaliseren in de vuurlinie om nieuwe geïnteresseerden over de drempel van internationalisering te helpen door ze te inspireren, oriënteren, informeren, adviseren en begeleiden.

Het team volgt de Vlaamse en Europese ontwikkelingen op in alle domeinen van onderwijs en vorming en ondersteunt netwerking tussen projecten en belanghebbenden (overheden, onderwijskoepels, intermediaire organisaties…) rond thema’s zoals sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering... Om de zichtbaarheid en de impact van de projecten te vergroten, stimuleert en monitort het team ook cross-sectorale samenwerkingen.

Binnen het team Samenwerking en Internationalisering zijn er onderlinge specialisaties op basis van onder meer de verschillende domeinen in het Erasmus+ programma. De specialisatie voor deze functie ligt in het domein volwasseneneducatie en de klanten zijn zowel de verstrekkers van formeel volwassenenonderwijs (CVO, CBE, TKO…) als de non-formele / informele aanbieders van volwasseneneducatie (bibliotheken, musea, Avansa…).

Wie zoeken we?

Je bent:

  • leerkracht (In deze functie werk je voltijds als gedetacheerd leerkracht, wat betekent dat je personeelslid blijft van je school maar tijdelijk een andere opdracht krijgt)

  • sterk in teamwerk

  • geïnteresseerd in Erasmus+, meer bepaald in het domein volwasseneneducatie

  • gekend met programma's als Teams, Sharepoint, Europese databanken... of erg leergierig

Je hebt:

  • een master- of ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid
  • goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands
  • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (werktaal van de Europese Commissie en andere nationale agentschappen) en een behoorlijke kennis van het Frans (contact met de andere agentschappen binnen België)
  • zin in deze afwisselende, interessante en uitdagende job

Dan lees je best de volledige vacature. Solliciteren kan tot en met 9 mei 2021..

Succes!

Lees hier alles over deze functie.

Klik hier