Home Thema’s Sociale inclusie

Sociale inclusie

Erasmus+ gaat voluit voor sociale inclusie

Alle acties in het Erasmus+ programma hebben tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen. De organisaties en deelnemers met minder kansen, om welke reden dan ook, staan hier centraal. Daarom ontwikkelde de Europese commissie ook een strategie inzake inclusie en diversiteit. 

We streven samen naar een samenleving waar iedereen kan meedoen! 

Sociale inclusie was het Epos jaarthema in 2023. 

 

Ontdek het VOX-zine rond Sociale inclusie
Download

Stage in La Réunion

 

TechniGO! in Aalst heeft te maken met veel leerlingen die opgroeien in kansarmoede. Bovendien is er een grote ongekwalificeerde uitstroom. Om de leerlingen extra kansen te bieden om hun vakkennis, taalvaardigheid en sociale skills te ontwikkelen, startte de school een Erasmus+ project op. Tijdens een stage naar La Réunion konden leerlingen uit de richtingen hotel en restaurant bijleren in een inspirerende en multiculturele leeromgeving. De leerlingen, hun ouders en de begeleidende leerkrachten kijken positief terug op de buitenlandse stage, en het project wordt dan ook verdergezet.

 

Lees verder

Urban Diversities

Het Erasmus+ project ‘Urban Diversities – Challenges for Social Work‘ van de Odisee Hogeschool Brussel bracht inwoners van diverse stadswijken, studenten, docenten en sociaal werkers samen om tot een nieuw begrip te komen van stedelijke complexiteiten, en… hun skills te verfijnen om hiermee om te gaan. Het project combineerde een community service learning traject op lokaal niveau met virtuele transnationale uitwisseling. Deze blended learning aanpak werd door alle deelnemers enthousiast onthaald.

 

Lees verder

Taste-Learn-Experience

De scholengroep RHIZO Kortrijk verenigt 11 scholen en telt ongeveer 4.500 leerlingen en 1.000 personeelsleden. Omdat de leerlingenpopulatie steeds diverser wordt, maakt RHIZO actief werk van een inclusief beleid, om zo een aantrekkingspool te worden voor álle leerlingen. Om nieuwe inzichten op te doen over diversiteit en inclusie werd het Erasmus+ project ‘Taste-Learn-Experience‘ georganiseerd. De medewerkers konden zich kandidaat stellen om een internationale cursus of jobshadowing te volgen.

 

Lees verder

We (ver)bouwen een inclusieve, krachtige school

Van 2019 tot 2021 liep in HBO5 Verpleegkunde in Duffel het Erasmus+ project ‘We (ver)bouwen een inclusieve, krachtige school voor alle gegradueerde verpleegkundigen van de toekomst‘. Het doel was om in Europa op zoek te gaan naar nieuwe inzichten, inspiratie en vaardigheden om nog beter te kunnen omgaan met diversiteit en inclusie. Tijdens een nascholing naar Finland of Portugal konden leerkrachten en schoolmedewerkers nieuwe inclusieve leermethodes ontdekken en die vervolgens toepassen in hun eigen klas- of schoolpraktijk.

 

Lees verder

 

Gepersonaliseerd samen leren

De samenleving wordt diverser en de scholen van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap weerspiegelen dat. Elke leraar probeert de motivatie hoog te houden door in te spelen op uiteenlopende leerstijlen, talenten en interesses in de klas. Tijdens het Erasmus+ project ‘Gepersonaliseerd samen leren‘ gingen meer dan 180 leraren en medewerkers van het onderwijsnet naar het buitenland voor een cursus of jobshadowing, met als doel inspiratie op te doen over hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk kan worden gebracht.

 

Lees verder

Planting languages. Seeds of success

 

Veel ouders voeden hun kinderen op in een meertalige context, en die wordt vandaag de dag alsmaar complexer – zeker in een multiculturele stad als Brussel. Om ouders te ondersteunen en meer zelfvertrouwen te geven bij de meertalige opvoeding van hun kind, startte de Brusselse vzw Foyer het Erasmus+ project ‘Planting languages. Seeds of success.’ op. Het project was een internationale samenwerking met partnerorganisaties uit Frankrijk, Polen, Cyprus en Nederland.

 

Lees verder

Expeditie Community Librarian

In het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian‘ zochten de Stuifzandbibliotheken samen met andere maatschappelijke actoren naar een Kempens model van de bib als derde plek. Hiervoor trokken ze naar Scandinavië . Het project richtte zich in eerste instantie tot bibliothecarissen, sociaal werkers en beleidsmakers. Maar de ruime doelgroep zijn de bijna 150.000 inwoners van 7 Kempense gemeenten, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.

 

Lees verder

 

Het ErasDu-project

 

 

Connectief  vzw ontwikkelt en leidt projecten die tegemoet komen aan de noden van het arbeidsmarktgerichte onderwijs. Zo ondersteunt de vzw Vlaamse onderwijsinstellingen in de uitbouw en uitvoering van een internationaliseringsbeleid. Dat gebeurt onder meer via het ErasDu-project, waarbij leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs en het BuSO een korte individuele werkstage in het buitenland lopen via het Erasmus+ programma.

 

Lees verder

Fraternisation: Schooling in Italy!

Internationalisering staat al jaren hoog op de agenda in het Atheneum GO! Erasmus Zelzate. Door het Erasmus+ project ‘Fraternisation: Schooling in Italy!‘ konden 4 leerkrachten uit de school gedurende 7 dagen op job shadowing naar de verbroederingsgemeente Cesenatico. Met de kennis en praktijkvoorbeelden die ze opdeden slaagden ze erin om een leeromgeving te creëren die inclusief, motiverend en ondersteunend is voor alle studenten.

 

Lees verder

INCLUation: from ex- to inclusive education

In het Annuntiata Instituut in Veurne liep van 2017 tot 2019 het Erasmus+ project ‘INCLUation: from ex- to inclusive education‘, een samenwerking met 3 scholen uit Griekenland, Portugal en Spanje. Het doel van het Europese project was de sociale inclusie in de scholen te verbeteren, aangezien zij de laatste jaren allemaal te maken krijgen met een steeds diversere leerlingenpopulatie.

 

Lees verder

Toolkits bestrijden genderstereotypen

De EU ontwikkelde twee toolkits voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. De toolkits zijn bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het organiseren van discussies in de klas waarbij genderstereotypen daadwerkelijk worden aangepakt. Ze zijn bovendien geschikt voor schoolhoofden en schoolpsychologen om genderstereotypen bespreekbaar te maken op school.

 

Lees verder en download de toolkits

 

Four Elements – Legends and Stories

Het Erasmus+ project ‘Four elements – Legends and stories: improving foreign language learning and intercultural competences of adults by e-learning’ staat volledig in het teken van cultureel erfgoed. Het vertrekpunt: elk land heeft eigen nationale verhalen en legenden over de 4 elementen aarde, water, vuur en lucht. Al deze verhalen bevatten zowel culturele gelijkenissen als verschillen, en zijn daarom als vertrekpunt om taalverwerving, intercultureel leren en sociale interactie te stimuleren bij volwassen studenten.

 

Lees verder

KLASSE: Inclusief leren: haal meer uit je computer voor élke leerling

Welke verborgen tools moet jij nog ontdekken in je browser, Word of Powerpoint om leerlingen met dyslexie, ASS, ADHD, kleurenblindheid … te ondersteunen? Zet je ze ineens in voor je hele klas?

Lees de waardevolle tips van KLASSE! Want inclusief leren maakt iederéén zelfredzamer en meer gefocust.

Lees verder

De koningin Mathildeprijs uitgereikt aan de vzw Brake-Out

Erasmus-studenten en jongeren met een beperking gaan met hun talent aan de slag voor meer inclusie. Buitenlandse uitwisselingsstudenten, die deelnemen aan een Erasmus-programma met de AP Hogeschool te Antwerpen, leren de talenten en interesses van jongeren met een verstandelijke beperking kennen en helpen hen bij het vinden van een stageplaats in een bedrijf of organisatie in de buurt.

 

Lees verder

ProuD to Teach All: Arteveldehogeschool

 

 

Leerkrachten, begeleiders en ondersteuners staan voor zeer diverse klassen en worden geconfronteerd met uiteenlopende eisen en verwachtingen. Daar wil dit project mee aan de slag: Proud to Teach All wil hun vakmanschap erkennen en versterken, en tonen waar het verschil kan worden gemaakt voor de ganse groep.

 

Lees verder

Leerlingen met autisme met elkaar verbinden

De Passer, Brugge

De Passer biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jonge mensen met verschillende gradaties van autisme.

 

Lees verder

Building Bridges: Integration through Education

Kogeka, Geel

Ook Kogeka 8 heeft, net als de andere partners, een toenemend aantal leerlingen met een migratieachtergrond, erkende of (nog) niet erkende vluchtelingen en zelfs niet begeleide minderjarigen.

 

Lees verder

Balancing the Scales: Approaching gender issues in Education (BASE)

Oscar Romerocollege 2, Dendermonde.

Het project past in het domein Maatschappij en Welzijn. Daar kwam men tot de vaststelling dat jongens gemiddeld genomen minder goed functioneren in het schoolleven.

 

Lees verder

 

To Inclusive Education and BEYOND

European association of service providers for persons with disabilities (EASPD), Brussel, is een internationale vzw de optreedt als koepelorganisatie voor alle ondersteunende diensten die zich richten op het aanbieden en promoten van gelijke kansen voor mensen met een beperking.

 

Lees verder

I am happy with myself

Prizma – Campus College, Izegem

Het hoofddoel van dit Erasmus+ project is vooroordelen en stereotypes doorbreken, in het bijzonder over vrouwen.

 

Lees verder

Value and Attitudes Education for Inclusive Europe

UC – Limburg

Het doel van het project is om de Europese waarden, zoals gelijkheid, mensenrechten, enz. tot bij de leerlingen te krijgen.

 

Lees verder

Citizen 2.0 – Broader Inclusion, Broader Acceptance

 

 

Sint-Paulusschool – Campus College 3,  Waregem

We leven in een digitale wereld, maar de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden is noodzakelijk ter ondersteuning van de digitale vaardigheden.

 

Lees verder

Social Inclusion through Equality in Sport

Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt

In de sport gelden de sportregels en zijn er verder geen onderlinge verschillen: iedereen is gelijk, de toegang is laagdrempelig en de doelstellingen zijn voor iedereen dezelfde. Dat willen we doortrekken naar de maatschappij.

 

Lees verder

De Europese Commissie maakt Erasmus+ inclusiever

De Europese Commissie (EC) heeft een kader aangenomen om de inclusiviteit en diversiteit van het Erasmus+ programma te vergroten. Met deze inclusiemaatregelen geeft de EC een krachtige impuls aan het verbeteren van gelijkheid en inclusie in de Europese onderwijsruimte en komt ze de belofte na in het 1e beginsel van de Europese pijler van sociale rechten; “Iedereen heeft recht op hoogwaardig en inclusief onderwijs, opleiding en levenslang leren.” Dit gezamenlijke kader van inclusiemaatregelen geeft een overzicht van de maatregelen die de komende 7 jaar moeten worden ingevoerd.

Lees verder