Home Thema’s Sociale inclusie

Sociale inclusie

Erasmus+ gaat voluit voor sociale inclusie

Alle acties in het Erasmus+ programma hebben tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen. De organisaties en deelnemers met minder kansen, om welke reden dan ook, staan hier centraal. Daarom ontwikkelde de Europese commissie ook een strategie inzake inclusie en diversiteit. 

We streven samen naar een samenleving waar iedereen kan meedoen! 

Sociale inclusie is het Epos jaarthema in 2023. 

 

Toolkits bestrijden genderstereotypen

De EU ontwikkelde twee toolkits voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. De toolkits zijn bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het organiseren van discussies in de klas waarbij genderstereotypen daadwerkelijk worden aangepakt. Ze zijn bovendien geschikt voor schoolhoofden en schoolpsychologen om genderstereotypen bespreekbaar te maken op school.

Lees verder en download de toolkits

Four Elements – Legends and Stories

Het Erasmus+ project ‘Four elements – Legends and stories: improving foreign language learning and intercultural competences of adults by e-learning’ staat volledig in het teken van cultureel erfgoed. Het vertrekpunt: elk land heeft eigen nationale verhalen en legenden over de 4 elementen aarde, water, vuur en lucht. Al deze verhalen bevatten zowel culturele gelijkenissen als verschillen, en zijn daarom als vertrekpunt om taalverwerving, intercultureel leren en sociale interactie te stimuleren bij volwassen studenten.

Lees verder

KLASSE: Inclusief leren: haal meer uit je computer voor élke leerling

Welke verborgen tools moet jij nog ontdekken in je browser, Word of Powerpoint om leerlingen met dyslexie, ASS, ADHD, kleurenblindheid … te ondersteunen? Zet je ze ineens in voor je hele klas?

Lees de waardevolle tips van KLASSE! Want inclusief leren maakt iederéén zelfredzamer en meer gefocust.

Lees verder

De koningin Mathildeprijs uitgereikt aan de vzw Brake-Out

Erasmus-studenten en jongeren met een beperking gaan met hun talent aan de slag voor meer inclusie. Buitenlandse uitwisselingsstudenten, die deelnemen aan een Erasmus-programma met de AP Hogeschool te Antwerpen, leren de talenten en interesses van jongeren met een verstandelijke beperking kennen en helpen hen bij het vinden van een stageplaats in een bedrijf of organisatie in de buurt.

 

Lees verder

ProuD to Teach All: Arteveldehogeschool

Leerkrachten, begeleiders en ondersteuners staan voor zeer diverse klassen en worden geconfronteerd met uiteenlopende eisen en verwachtingen. Daar wil dit project mee aan de slag: Proud to Teach All wil hun vakmanschap erkennen en versterken, en tonen waar het verschil kan worden gemaakt voor de ganse groep.

 

Lees verder

Leerlingen met autisme met elkaar verbinden

De Passer, Brugge

De Passer biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jonge mensen met verschillende gradaties van autisme.

 

Lees verder

Building Bridges: Integration through Education

Kogeka, Geel

Ook Kogeka 8 heeft, net als de andere partners, een toenemend aantal leerlingen met een migratieachtergrond, erkende of (nog) niet erkende vluchtelingen en zelfs niet begeleide minderjarigen.

 

Lees verder

Balancing the Scales: Approaching gender issues in Education (BASE)

Oscar Romerocollege 2, Dendermonde.

Het project past in het domein Maatschappij en Welzijn. Daar kwam men tot de vaststelling dat jongens gemiddeld genomen minder goed functioneren in het schoolleven.

 

Lees verder

To Inclusive Education and BEYOND

European association of service providers for persons with disabilities (EASPD), Brussel, is een internationale vzw de optreedt als koepelorganisatie voor alle ondersteunende diensten die zich richten op het aanbieden en promoten van gelijke kansen voor mensen met een beperking.

 

Lees verder

I am happy with myself

Prizma – Campus College, Izegem

Het hoofddoel van dit Erasmus+ project is vooroordelen en stereotypes doorbreken, in het bijzonder over vrouwen.

 

Lees verder

Value and Attitudes Education for Inclusive Europe

UC – Limburg

Het doel van het project is om de Europese waarden, zoals gelijkheid, mensenrechten, enz. tot bij de leerlingen te krijgen.

 

Lees verder

Citizen 2.0 – Broader Inclusion, Broader Acceptance

Sint-Paulusschool – Campus College 3,  Waregem

We leven in een digitale wereld, maar de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden is noodzakelijk ter ondersteuning van de digitale vaardigheden.

 

Lees verder

Social Inclusion through Equality in Sport

Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt

In de sport gelden de sportregels en zijn er verder geen onderlinge verschillen: iedereen is gelijk, de toegang is laagdrempelig en de doelstellingen zijn voor iedereen dezelfde. Dat willen we doortrekken naar de maatschappij.

 

Lees verder

De Europese Commissie maakt Erasmus+ inclusiever

De Europese Commissie (EC) heeft een kader aangenomen om de inclusiviteit en diversiteit van het Erasmus+ programma te vergroten. Met deze inclusiemaatregelen geeft de EC een krachtige impuls aan het verbeteren van gelijkheid en inclusie in de Europese onderwijsruimte en komt ze de belofte na in het 1e beginsel van de Europese pijler van sociale rechten; “Iedereen heeft recht op hoogwaardig en inclusief onderwijs, opleiding en levenslang leren.” Dit gezamenlijke kader van inclusiemaatregelen geeft een overzicht van de maatregelen die de komende 7 jaar moeten worden ingevoerd.

Lees verder