wo 16 mei 2018

Eurydice-studie: 'De loopbaan van leerkrachten in Europa'

Het belang van goede leerkrachten voor zowel de prestaties van individuele leerlingen als de kwaliteit van het onderwijssysteem op zijn geheel staat buiten kijf. Ondanks de cruciale rol die wordt gespeeld door leerkrachten staat het beroep voor een aantal belangrijke uitdagingen. Veel landen hebben een groot tekort aan leerkrachten, interesse voor het beroep van leerkracht daalt en belangrijke genderverschillen spelen op verschillende onderwijsniveaus. Ook de wijzigende schoolpopulatie en uitdagingen op het vlak van innovatie en digitale technologieën vullen de lijst aan van punten die de aandacht vereisen van nationale beleidsmakers.

In deze context analyseert het Eurydice rapport enkele van de aspecten van het professionele leven van de leerkracht, met o.a. aandacht voor de overgang van de lerarenopleiding naar het effectieve lesgeven, het ontwikkelen van de vaardigheden van leerkrachten, en hun mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van vijf hoofdstukken die focussen op de vraag naar en het aanbod aan leerkrachten, de vereisten voor toegang tot het lerarenberoep en de mogelijkheden voor mobiliteit, de organisatie van nascholing en ondersteuning, de opties voor loopbaanontwikkeling en de evaluatie van leerkrachten.

Binnen het Eurydice netwerk verscheen recent het rapport ‘De loopbaan van leerkrachten in Europa: toegang, loopbaanontwikkeling en ondersteuning’.