Home Type Contactseminarie
Filter op
Sorteer
Beroepsonderwijs en -opleiding

Contact-webinar Oekraïne-EU voor VET-scholen

Op 23 november 2023 organiseren het National agentschap van Oekraïne en de EU samen een contact –webinar (Zoom) rond de ondersteuning VET-opleidingen in Oekraïne.

Contactseminarie

Erasmus+ volwasseneneducatie (DE)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland organiseert van 27 mei tot en met 29 mei 2024 het contactseminarie ‘How to involve learners in KA1 projects in adult education? Give AE learners mobility in AE a boost’.

Contactseminarie

Erasmus+ contactseminarie ‘Inclusion across Europe’ (RS)

Servië organiseert een Erasmus+contactseminarie voor het domein schoolonderwijs. De klemtoon zal er liggen op het inclusiever maken van mobiliteit en het ondersteunen van kansarme deelnemers.

Contactseminarie

Erasmus+ contactseminarie ‘Partnerships for cooperation – how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with special needs (PL)

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Polen  organiseert een online contactseminarie met de bedoeling samenwerkingspartnerschappen (KA2) op te zetten. Het seminarie richt zich tot directies en leerkrachten van scholen uit het buitengewoon onderwijs en heeft als centraal thema ‘inclusie’. Stel je kandidaat.

Contactseminarie

Erasmus+ thematisch seminarie ‘The Power of Skills – Equipping Women in STEM through (dual) VET’ (AT)

Stel je kandidaat voor dit Erasmus+ contactseminarie, waarin dieper wordt ingegaan op het aanmoedigen van meisjes in wetenschappelijke (STEM) opleidingen.

Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens’ (FR)

Het Franse Erasmus+ Nationaal Agentschap organiseert een contactseminarie in Tours voor de volwasseneneducatie. De bedoeling is om de leermobiliteit van ‘adult learners’ te bevorderen.

Contactseminarie

Stel je kandidaat voor het Erasmus+ contactseminarie “Group mobility of pupils for accredited schools related to participation in democratic life, common values and civic engagement”

Epos organiseert dit Erasmus+ contactseminarie in Antwerpen voor secundaire scholen met een Erasmusaccreditatie in het domein schoolonderwijs.

Contactseminarie

Erasmus+ contactseminarie ‘Get cOnnected! Advancing Higher EDucation through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED)’ (PL)

Van 23 tot en met 26 oktober 2023 loopt in Warsaw (Polen) het contactseminarie voor het hoger onderwijs ‘Go-aHED’. De doelstelling is organisaties samenbrengen die vanaf 2024 een projectaanvraag willen indienen voor een samenwerkingspartnerschap (KA2 – Cooperation Partnerships).

Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Creative nature-led learning to promote well being’ (IE)

Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Climate change and environmental sustainability’ (NO)

Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions’ (DE)

Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Expanding horizons in language learning’

1 2